04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaLicencjonowanie obrotu napojami alkoholowymi (07-10-2010)


Licencjonowanie sprzedaży napojów alkoholowych

Zasady oraz mechanizm licencjonowania produkcji i obrotu napojów alkoholowych i tytoniowych określa m.in. Ustawa Ukrainy Nr 481/95/BP z dnia 19 grudnia 1995 " O państwowej regulacji produkcji i obrotu spirytusu etylowego, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych" (wraz ze późniejszymi zmianami i uzupełnieniami).

Licencja wydawana jest na wniosek podmiotu gospodarowania , do którego należy dołączyć kopię świadectwa rejestracji podmiotu gospodarowania potwierdzoną notarialnie lub przez organ wydający oryginał dokumentu.

W celu otrzymania licencji na sprzedaż detaliczną dołącza się zaświadczenie ze służby podatkowej o rejestracji aparatów kasowo - kontrolnych ( książkę ewidencji operacji) przechowywaną w miejscu sprzedaży.

Zabrania się żądania dostarczania innych dokumentów poza wymienionymi w powyższej Ustawie.

Zgodnie z regulacjami Ustawy Ukrainy Nr 2505 -IV, z dnia 25 marca 2005 " O wniesieniu zmian do Ustawy "O państwowym budżecie Ukrainy na 2005 " oraz w celu zabezpieczenia należytego wykonania regulacji art. 15 Ustawy Nr 481, nakazem Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy  Nr 123, z dnia 06.04.2005  " O organizacji pracy regionalnych Administracji Podatkowych Ukrainy w obszarze wydawania licencji na prawo sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych" (wraz ze zmianami wniesionymi na podstawie nakazu Państwowej Administracji Podatkowej Nr 471, z dnia 20.11.2009) zatwierdzono wzór wniosku o wydanie licencji na prawo sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Wyjaśnienie Państwowej Administracji Podatkowej Nr 2870/6/32-0415, z dnia 24.03.2010.

 

Hurt

Rozporządzenie zatwierdzone Postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 500, z dnia 31 marca 1999 (wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) określa zasady wydawania licencji na prawo sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
Prawo sprzedaży hurtowej spirytusu posiadają wyłącznie przedsiębiorstwa państwowe specjalnie upoważnione przez Gabinet Ministrów Ukrainy , na podstawie posiadanych licencji.

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych może być prowadzona przez podmioty działalności gospodarczej niezależnie od formy własności na podstawie posiadanych licencji.

Podmioty działalności przedsiębiorczej, posiadające licencje na prawo produkcji spirytusu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych prowadzą sprzedaż wytworzonej produkcji na terytorium Ukrainy w granicach obszarów własnej licencji na prawo sprzedaży hurtowej.

Licencje na prawo sprzedaży hurtowej wydawane są przez Departament kontroli produkcji i obrotu spirytusu, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych Państwowej Administracji Podatkowej na okres 5 lat.

W celu otrzymania licencji na prawo hurtowej sprzedaży do powyższego Departamentu dostarcza się następujące dokumenty:

a) wniosek wg wzoru określonego przez Departament;

b)notarialnie potwierdzoną kopię świadectwa rejestracji państwowej podmiotu działalności przedsiębiorczej;

c)notarialnie potwierdzoną kopię zaświadczenia o wpisie do Ujednoliconego rejestru państwowego przedsiębiorstw i organizacji Ukrainy;

d)zaświadczenie państwowej inspekcji podatkowej o wpisie do ewidencji osoby prawnej w charakterze płatnika podatków lub kopię świadectwa rejestracji osoby fizycznej przedsiębiorcy z pieczątką państwowej inspekcji podatkowej;

e)notarialnie potwierdzoną kopię dokumentów potwierdzających prawo własności, dzierżawy lub innego wykorzystywania pomieszczeń magazynowych;

f)zaświadczenie państwowej inspekcji podatkowej o rejestracji miejsc przechowywania spirytusu, hurtowych partii napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;

g)zaświadczenie państwowej inspekcji podatkowej o braku zobowiązań wobec budżetu wg wzoru określonego przez Państwową Administrację Podatkową.

Decyzja o wydaniu, bądź decyzja odmowna podejmowana jest po kontroli złożonych dokumentów i pomieszczeń magazynowych oraz bazy techniczno - magazynowej, lecz w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia rejestracji wniosku i wszystkich wymaganych dokumentów.

Zasady kontroli określa Departament.

Eksport - Import

Dodatkowe wymogi dotyczą obrotu zagranicznego.

Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 493, z dnia 13 maja 1996 (wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) " O czasowych zasadach wydawania licencji na prawo importu, eksportu, hurtowej sprzedaży spirytusu etylowego, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych"

Postanowienie określa m.in. zasady sporządzania i wydawania licencji na import, eksport , sprzedaż hurtową.

Import, eksport lub sprzedaż hurtowa spirytusu etylowego, koniaków może być prowadzona wyłącznie na podstawie licencji i wyłącznie przez przedsiębiorstwa państwowe , specjalnie upoważnione przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

 
Import, eksport i hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych może być prowadzona przez podmioty działalności gospodarczej niezależnie od formy własności pod warunkiem posiadania licencji.
 
Roczna opłata za licencję na prawo importu, eksportu i hurtowej sprzedaży wynosi:
-import - 10 000 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli ( na dzień 01.10.2010 - 17 hrywien) ;
 
-eksport - 100 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli;

-sprzedaż hurtowa - 100 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli.Powrót Wszystkie Aktualności