20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPodmioty prawne na Ukrainie (17-02-2012)


Rejestrator państwowy


1. Rejestrator państwowy na terytorium odpowiedniej jednostki administracyjno-terytorialnej:
- rejestruje osoby prawne i fizyczne – przedsiębiorców;
- dokonuje rezerwacji nazwy dla osób prawnych;

- przekazuje organom statystyki państwowej (dalej – organy statystyki), państwowej służbie podatkowej, Emerytalnemu Funduszowi Ukrainy zawiadomienia oraz informacje z kart rejestracyjnych o dokonaniu czynności rejestracyjnych przewidzianych niniejszą Ustawą, w tym: dotyczących utworzenia lub likwidacji odrębnych jednostek osób prawnych;

 

- tworzy, prowadzi i zabezpiecza przechowywanie spraw rejestracyjnych (poza sprawami rejestracyjnymi osób prawnych, zarejestrowanych zgodnie z ust.4 art. 3 niniejszej Ustawy). W przypadku, gdy ilość rejestratorów państwowych w komitecie wykonawczym miejskiej rady miasta o znaczeniu obwodu lub rejonowej, rejonowej w miastach Kijowa i Sewastopola państwowej administracji składa się z trzech lub więcej osób, przechowywanie spraw rejestracyjnych zabezpiecza odpowiedni osoba funkcyjna jednostki strukturalnej (oddziału, wydziału) powołany do zabezpieczenia pracy organizacyjnej i materialno –technicznej rejestratorów państwowych.

 

- sporządza oraz wydaje wypisy, zaświadczenia z Jednolitego Rejestru Państwowego;
- rejestruje zmiany w dokumentach założycielskich osób prawnych oraz zmiany nazwisk lub miejsca zamieszkania osób fizycznych – przedsiębiorców;
- rejestruje zakończenie działalności osób prawnych oraz zakończenie działalności przedsiębiorczej osób fizycznych – przedsiębiorców;
- składa wnioski do sądu o zmianę celu instytucji, w trybie określonym prawem;
- sporządza, wydaje i potwierdza osobom prawnym duplikaty oryginałów ich dokumentów założycielskich oraz zmian do nich;
- wnosi do Jednolitego Rejestru Państwowego informacje o rejestracji państwowej osoby na podstawie decyzji sądu;
- prowadzi w przypadkach przewidzianych w niniejszej Ustawie uproszczoną procedurę państwowej rejestracji zakończenia działalności osoby prawnej poprzez jej likwidację oraz zakończenia działalności przedsiębiorczej osoby fizycznej – przedsiębiorcy;
- wykonuje inne czynności przewidziane niniejszą Ustawą.

 

2. Rejestrator państwowy powoływany i odwoływany jest ze stanowiska przez przewodniczącego (prezydenta) miasta o znaczeniu obwodowym lub przewodniczącego rejonowej, rejonowej w mieście Kijów i Sewastopol administracji państwowej w uzgodnieniu ze specjalnie upoważnionym organem ds. rejestracji państwowej.
3. Rejestrator państwowy podporządkowany jest przewodniczącemu (prezydentowi) miasta o znaczeniu obwodu (województwa) lub rejonu, rejonowej, administracji państwowej w mieście Kijów i Sewastopol.
4. Na stanowisko rejestratora państwowego powoływana jest osoba posiadająca wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub specjalisty oraz stażem pracy na stanowisku w administracji państwowej nie krótszym niż 1 rok lub stażem w innych obszarach administracji nie krótszym niż 3 lata. Państwowy rejestrator posiada zaświadczenie rejestratora państwowego oraz własną pieczątkę.
5. Za zabezpieczenie organizacyjne pracy oraz materialno-techniczne rejestratora państwowego odpowiada komitet wykonawczy miejskiej rady miasta o znaczeniu obwodu lub rejonu, rejonowa administracja państwowa w mieście Kijów i Sewastopol. W przypadku, gdy ilość państwowych rejestratorów w komitecie miejskiej rady miasta o znaczeniu obwodu lub administracji państwowej rejonu, rady rejonowej m. Kijów i Sewastopol wynosi trzy i więcej osób, dla zabezpieczenia pracy organizacyjnej i materialno –technicznej państwowych rejestratorów, tworzy się odpowiedni wydział strukturalny (jednostkę, oddział) komitetu wykonawczego miejskiej rady miasta o znaczeniu obwodu lub administracji państwowej rejonowej, rejonowej w m. Kijowie i Sewastopolu, którym kieruje jeden z rejestratorów państwowych.
6. Specjalnie upoważniony organ ds. rejestracji państwowej zajmuje się zabezpieczeniem działalności pod kątem metodologii i działalności informacyjnej rejestratorów państwowych.

Podstawa prawna: Ustawa Ukrainy O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych - stan prawny na dzień 16.02.2012

 Powrót Wszystkie Aktualności