04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaProponowane zmiany (09-10-2013)


Uwaga: Teksty obowiązujących aktów prawnych w języku polskim i ukraińskim można zamówić email: iei@iei.org.pl lub biuro@iei.org.pl

art.116. Prawa uczestników spółki gospodarczej

Uczestnicy spółki gospodarczej posiadają prawo w trybie przewidzianym w dokumentach założycielskich oraz prawem:

1) uczestniczenia w zarządzaniu spółką wg zasad przewidzianych w dokumentach założycielskich, poza przypadkami przewidzianymi prawem;

2) uczestniczenia w podziale dochodu spółki i otrzymywania jego części (dywidend);

  3) wyjść ze spółki wg określonych zasad;

4) przekazywać udziały w kapitale statutowym (składanym) spółki, papiery wartościowe potwierdzające udział w spółce w trybie przewidzianym prawem;

5) otrzymywać informację o działalności spółki w trybie przewidzianym w dokumentach założycielskich;

6) otrzymania ze spółki poniesionych kosztów w związku z sądowym rozpatrzeniem sprawy z pozwu przeciwko osobie funkcyjnej spółki o pokrycie wyrządzonych spółce szkód - w granicach faktycznie otrzymanych przez spółkę sum.

2. Uczestnicy spółki gospodarczej mogą posiadać inne prawa przewidziane w dokumentach założycielskich spółki oraz prawem.

3. Uczestnicy (uczestnik) spółki posiadający łącznie 5 i więcej % kapitału statutowego spółki, posiadają prawo zwrócenia się do sądu (poza przypadkami przewidzianymi prawem) z pozwem w interesach spółki o pokrycie spółce szkód wyrządzonych przez osobę funkcyjną spółki własnymi czynami (bezczynnością).


Powrót Wszystkie Aktualności