20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZmiana strony w zobowiązaniu (21-02-2019)


Zmiana strony w zobowiązaniu nie zmienia zasad obliczania i biegu terminu przedawnienia

Sąd Najwyższy Ukrainy w sprawie Nr 923/1233/15, z dnia 7 czerwca 2017 roku podkreślił, że bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, gdy wierzyciel ma prawo do przedstawienia roszczenia o wykonanie zobowiązania.

Zgodnie z art. 256, 257, 261, 262, 267 Kodeksu Cywilnego Ukrainy, za termin składania pozwu uważa się termin, w którym osoba może zwrócić się do sądu z roszczeniem o ochronę prawa cywilnego lub interesu.

Za zobowiązania z określonym terminem wykonania bieg przedawnienia rozpoczyna się z upływem terminu wykonania.

Za zobowiązania, gdzie termin wykonania nie został określony lub określony jest chwilą roszczenia, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, gdy wierzyciel nabywa prawa do przedstawienia roszczenia o wykonanie zobowiązania.

Zmiana stron w zobowiązaniu nie zmienia zasad obliczana i biegu przedawnienia.

Upływ terminu przedawnienia o zastosowanie którego zgłoszono przez stronę w sporze stanowi podstawę do odrzucenia pozwu.

Sąd Najwyższy Ukrainy przypomina, że podstawą powstania praw i obowiązków cywilnych są przede wszystkim umowy oraz inne czynności prawne (pkt.1 ust.2 art.11 Kodeksu Cywilnego Ukrainy.

Zgodnie z ust.1 art.512 Kodeksu Cywilnego wierzyciel w zobowiązaniu (poza przypadkami przewidzianymi w art.515 KCU) może być zmieniony przez inną osobę w związku z przekazaniem mu praw przez inną osobę (odstąpienie prawa do roszczenia), a zgodnie z art. 514 KCU na nowego wierzyciela przechodzą prawa pierwotnego wierzyciela z zobowiązania w zakresie i na warunkach istniejących w chwili przejścia tych praw, jeżeli inaczej nie przewidziano w umowie lub prawem.

Zgodnie z obowiązującym prawem, zmiana osób w wybranych zobowiązaniach (odstąpienie praw do roszczenia) jest rodzajem następstwa prawnego i możliwa jest na dowolnym etapie.

Zmiana wierzyciela w zobowiązaniu zastępowana jest następcą prawnym.

Zgodnie z art.516 Kodeksu Cywilnego Ukrainy zmiana wierzyciela odbywa się bez zgody dłużnika, jeżeli inaczej nie przewidziano w umowie lub prawem.

Jeżeli dłużnik nie został pisemnie poinformowany o zmianie wierzyciela w zobowiązaniu, nowy wierzyciel ponosi ryzyko wystąpienia negatywnych skutków.

W tym przypadku wykonanie przez dłużnika obowiązku wobec pierwotnego wierzyciela jest należytym wykonaniem.

Jednak zmiana stron w zobowiązaniu nie zmienia zasad obliczania i biegu przedawnienia (art. 262 KCU).

Powyższą pozycję potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego Ukrainy z dnia 08.02.2019 roku w sprawie Nr 904/3280/18.

Zgodnie z art. 512, 514 KCU wierzyciel w zobowiązaniu może być zmieniony przez inną osobę w przypadkach przewidzianych prawem.

Przedawnienie określono jako termin, w granicach którego osoba może zwrócić się do sądu z roszczeniem o ochronę własnego prawa cywilnego lub interesu (art. 256 KCU).

Zgodnie z art. 257 KCU ogólny termin przedawnienia wynosi 3 lata i uważa się za termin określony do ochrony praw cywilnych.

Przy czym, zgodnie z ust.1 i ust.5 art. 261 KCU bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, gdy osoba dowiedziała się lub mogła dowiedzieć o naruszeniu własnego prawa lub osobie go naruszającej.

Określenie początkowej daty biegu przedawnienia ma istotne znaczenie. Od tego zależy prawidłowe obliczenie okresu przedawnienia, jak również daje możliwość ochrony

W art. 262 KCU przewidziano, że zmiana wierzyciela w zobowiązaniu nie zmienia zasad obliczania i biegu przedawnienia.Powrót Wszystkie Aktualności