04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZmiany w Kodeksie Karnym (23-09-2011)


łapówki

 

art. 368. Otrzymanie łapówki

1. Otrzymanie przez osobę służbową w dowolnej formie łapówki za wykonanie, bądź niewykonanie w interesach tego kto wręcza łapówkę, bądź w interesach osoby trzeciej dowolnej czynności z wykorzystaniem przekazanej władzy, bądź służbowego stanowiska

- podlega karze grzywny od 500 do 750 nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub prac naprawczych do 1 roku lub aresztu do 6 miesięcy z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

2. Otrzymanie łapówki w wielkim rozmiarze

- podlega karze grzywny od 750 do 1500 nieopodatkowanych dochodów obywateli lub pozbawienia wolności od lat 2 do 5 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

3. Otrzymanie łapówki w szczególnie wielkim rozmiarze lub przez funkcjonariusza zajmującego odpowiedzialne stanowisko lub w zmowie grupy osób lub ponownie lub połączone z żądaniem łapówki

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 10 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą majątku.

4. Otrzymanie łapówki w szczególnie wielkim rozmiarze lub przez funkcjonariusza zajmującego szczególnie odpowiedzialne stanowisko

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 8 do 12 z pozbawieniem prawa  zajmowania określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą majątku.

UWAGA.

1. Łapówką w znacznym rozmiarze uważa się taką, która 5 i więcej razy przewyższa nieopodatkowany minimalny dochód obywateli; w wielkim rozmiarze uważa się taką, która 200 i więcej razy przewyższa nieopodatkowany minimalny dochód obywateli, w szczególnie wielkim - taka, która 500 i więcej razy przewyższa minimalny nieopodatkowany dochód obywateli.

2. Funkcjonariuszem zajmującym odpowiedzialne stanowisko jest osoba wymieniona w pkt. 1 Uwagi do art. 364, których stanowiska zgodnie z art. 25 Ustawy "O służbie państwowej" (3723-12) zaliczone do kategorii 3, 4, 5 i 6, a także sędziowie, prokuratorzy i śledczy, kierownicy, zastępcy kierowników organów władzy państwowej i zarządzania, organów miejscowego samorządu, ich jednostek i wydziałów strukturalnych.

Funkcjonariusz zajmuje szczególnie odpowiedzialne stanowisko, to osoba wymieniona w ust. 1 art. 9 Ustawy Ukrainy "O służbie państwowej" (3723-12) i osoby, których stanowiska zgodnie z art. 25 niniejszej Ustawy zaliczono do kategorii 1 i 2.

3. Za ponowne w art. 368 niniejszego Kodeksu uważa się przestępstwo popełnione przez osobę, która wcześniej dokonała dowolne z przestępstw przewidzianych niniejszymi art., bądź przestępstw przewidzianych w art. 368-3, 368-4, 369 niniejszego Kodeksu.

4. Za żądanie łapówki uważa się żądanie przez funkcjonariusza łapówki z groźbą dokonania lub niewykonania z wykorzystaniem władzy, bądź stanowiska służbowego czynów, które mogą wyrządzić szkodę prawom, bądź prawnym interesom tj. kto daje łapówkę lub umyślne tworzenie przez funkcjonariusza warunków na podstawie których osoba zmuszona jest do wręczenia łapówki w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dotyczących własnych praw i prawnych interesów.

(art. 368 wraz ze zmianami na podstawie Ustaw Nr 1508-VI (1508-17), z dnia 11.06.2009, Nr 2808-VI (2808-17), z dnia 21.12.2010; w redakcji Ustawy Nr 3207-VI (3207-17), z dnia 07.04.2011)

(art. 368-1 utracił moc prawną na podstawie Ustawy Nr 2808-VI (2808-17), z dnia 21.12.2010)


Powrót Wszystkie Aktualności