20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaZmiany zasad wykorzystywania hrywny (21-06-2012)


Zmiany zasad wykorzystywania hrywny w rozliczeniach między rezydentami i nierezydentami w obrocie handlowym

Rozporządzenie o otwieraniu i funkcjonowaniu rachunków korespondencyjnych banków -rezydentów i nierezydentów w walucie obcej i rachunków korespondencyjnych banków -nierezydentów w hrywnach" , Postanowienie Zarządu NBU, Nr 118, z dnia 26.03.1998 :  

 

a) bank -nierezydent posiada prawo ze środków jego klientów na rachunku korespondencyjnym tego banku w hrywnach w upoważnionym banku Ukrainy zakupić na międzybankowym rynku walutowym Ukrainy, walutę obcą wyłącznie w razie przedstawienia w banku dokumentów potwierdzających otrzymanie przez nierezydenta na zaznaczonym rachunku korespondencyjnym środków w hrywny w związku z dostawa na Ukrainę towarów (produkcji, robót, usług).

Dokumentami potwierdzającymi jest: oryginał umowy zagranicznej (kontraktu), oryginał aktu lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac, usług.

Upoważniony bank Ukrainy dokonuje zakupu waluty obcej przy posiadaniu informacji z rejestru deklaracji celnych o wpływie na Ukrainę produkcji z odpowiedniej umowy zagranicznej (kontraktu).

Zaznaczona informacja może być przekazania przez inny bank po uzyskaniu pisemnego zezwolenia rezydenta - kontrahenta lub pisemną prośbę tego rezydenta - kontrahenta";

"Upoważniony bank Ukrainy ,kupujący walutę obcą stawia adnotację na oryginałach wszystkich dostarczonych dokumentów o fakcie dokonania operacji i na kopiach tych dokumentów, które pozostają w banku".

"Bank - nierezydent posiada prawo wykorzystywania środków w hrywnach zaliczonych na jego rachunku korespondencyjnym w związku ze sprzedażą waluty obcej z innego własnego rachunku korespondencyjnego w upoważnionym banku Ukrainy, wyłącznie do rozliczeń z rezydentami za towary (produkcję, usługi, prace);

Podstawa prawna:

Postanowienie Zarządu NBU, Nr 209, z dnia 28.05.2012

Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.Powrót Wszystkie Aktualności