08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kim jest operator elektronicznej (02-09-2009)

sprawozdawczości?

więcej...

Kto jest płatnikiem VAT przy importowaniu towarów (usług) (02-09-2009)

na celne terytorium Ukrainy?

więcej...

Jakie załączniki (dokumenty) do deklaracji VAT (26-08-2009)

powinien dołączyć płatnik w przypadku eksportu towarów?

więcej...

Jaką stawkę podatku przewidziano dla dochodów nierezydentów, (26-08-2009)

uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na Ukrainie ?

więcej...

Jakie są terminy zaskarżenia zawiadomień — decyzji podatkowych (26-08-2009)

w przypadku złożenia ponownej skargi?

więcej...

Czy zagraniczne przedstawicielstwo firmy medycznej na Ukrainie – nierezydent, (26-08-2009)

które organizuje transport samochodowy powinno płacić podatek za zatruwanie środowiska naturalnego?

więcej...

Za otwarcie rachunku walutowego poza granicami Ukrainy bez zezwolenia (21-08-2009)

Narodowego Banku Ukrainy przewidziana jest odpowiedzialność karna

więcej...

Czym powinno kierować się ukraińskie przedsiębiorstwo (26-08-2009)

przy ustalaniu, czy cudzoziemiec, którego przedsiębiorstwo planuje zaprosić, należy do kategorii „wewnętrzne cesje korporacyjne”, czy do kategorii „osób, które świadczą usługi bez komercyjnej obecności na Ukrainie”?

więcej...

Czy uzasadnionym jest wymaganie przez niektóre regionalne centra zatrudnienia (26-08-2009)

złożenia kopii dowodu osobistego cudzoziemca i opłacenia wszystkich przewidzianych prawem Ukrainy podatków i opłat przy sporządzeniu zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa?

więcej...

Jakie akta prawne regulują (26-08-2009)

zasady zatrudnienia cudzoziemców na Ukrainie?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................