08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy obywatel niemiecki może płacić podatki na Ukrainie od wynagrodzenia naliczonego (04-06-2009)

i wypłaconego w Niemczech w przypadku, gdy w tym samym czasie jest zatrudniony na umowę o pracę na Ukrainie?

więcej...

W jaki sposób określa się miejsce dostaw towarów w przypadku ich sprzedaży przez internet (04-06-2009)

W jaki sposób określa się miejsce dostaw  towarów w przypadku ich sprzedaży przez internet
Odpowiedź: Zgodnie z ppkt. „d” pkt.6.4 art.6 Ustawy Nr 168/97 – BP z dnia 03.04.97 „ O podatku VAT”

więcej...

Czy do kosztów ogółem przedsiębiorstwa zalicza się koszty na przewóz pracowników do miejsca pracy (30-05-2009)

Czy do kosztów ogółem przedsiębiorstwa zalicza się koszty na przewóz pracowników do miejsca pracy
Odpowiedź: Zgodnie z ppkt. 5.2.1 pkt.5.2 Ustawy „ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” Nr 334/94 - BP , z dnia 28.12.1994 ( wraz ze zmianami i uzupełnieniami) do składników kosztów ogółem płatnika podatku zalicza się dowolne koszty zapłacone ( naliczo

więcej...

Kontrola tzw. fikcyjnych firm trwa (29-05-2009)

Policja podatkowa m. Kijowa sprawdziła w ramach prowadzonej akcji tzw. jam podatkowych ( fikcyjnych firm) przedsiębiorstwo osobę prawną , która w sprawozdaniach finansowych podawała ul. Bratysławską 8. Pod tym adresem znajduje się „ znany inkubator biznes

więcej...

Komitet ds. polityki przemysłowej i regulacyjnej oraz przedsiębiorczości proponuje przyjęcie zmian w przepisach Ukrainy. Zmiany dotyczą uporządkowania systemu zezwoleń w celu polepszenia klimatu inwestycyjnego. (29-05-2009)

Proponuje się wprowadzenie zmian do Kodeksu Cywilnego Ukrainy dotyczące zasad zawiadomienia uczestników spółki z o. o o zamiarze sprzedaży udziałów w kapitale statutowym pozostałych uczestników spółki. Zmiany mają zabezpieczyć ochronę praw uczestników sp

więcej...

Czy cudzoziemiec (osoba fizyczna) powinien otrzymać (28-05-2009)

numer identyfikacji podatkowej w przypadku, gdy zostaje założycielem osoby prawnej na Ukrainie? Jakie dokumenty wymagane są do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej.

więcej...

Jakie prawa posiada obywatel w czasie rozpoznawania wniosków, bądź skarg (25-05-2009)

Jakie prawa posiada obywatel w czasie rozpoznawania wniosków, bądź skarg?
Zgodnie z Ustawą Ukrainy Nr 393/96, z dnia 02.10.1996 „ O wnioskach obywateli” obywatel, który zwrócił się z wnioskiem, bądź skargą

więcej...

Kredyt finansowy został wykorzystany przez przedsiębiorstwo na remont pomieszczenia produkcyjnego. Czy procent do banku zalicza się do składników kosztów ogółem (25-05-2009)

Kredyt finansowy został wykorzystany przez przedsiębiorstwo na remont
Zasady określania składników kosztów płatnika podatku w przypadku spłaty % z tytułu zobowiązań dłużnych określa ppkt. 5.5.1 pkt.5.5. art. 5 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-BP z dnia 28.12.1994 „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw”

więcej...

Założyciel naszego przedsiębiorstwa do funduszu statutowego innej osoby prawnej wnosi działkę o przeznaczeniu pozarolniczym. Czy taka operacja jest możliwa (25-05-2009)

Założyciel naszego przedsiębiorstwa do funduszu
Zgodnie z ppkt. 8.9.1 pkt.8.9 art. 8 Ustawy Ukrainy „ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” ( wraz ze zmianami i uzupełnieniami) płatnik podatku prowadzi odrębną ewidencję operacji sprzedaży lub zakupu ziemi jako odrębnego przedmiotu własności.

więcej...

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy przestrzega przed tzw. jamami podatkowymi (25-05-2009)

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy przestrzega przed tzw. jamami podatkowymi.
Udoskonalenie sprawozdawczości z podatku VAT oraz wprowadzenie od kwietnia br. systemu kontroli kredytu podatkowego (zwrotu VAT) oraz zobowiązań podatkowych z podziałem na kontrahentów

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................