20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kontrola tzw. fikcyjnych firm trwa (29-05-2009)

Policja podatkowa m. Kijowa sprawdziła w ramach prowadzonej akcji tzw. jam podatkowych ( fikcyjnych firm) przedsiębiorstwo osobę prawną , która w sprawozdaniach finansowych podawała ul. Bratysławską 8. Pod tym adresem znajduje się „ znany inkubator biznes

więcej...

Komitet ds. polityki przemysłowej i regulacyjnej oraz przedsiębiorczości proponuje przyjęcie zmian w przepisach Ukrainy. Zmiany dotyczą uporządkowania systemu zezwoleń w celu polepszenia klimatu inwestycyjnego. (29-05-2009)

Proponuje się wprowadzenie zmian do Kodeksu Cywilnego Ukrainy dotyczące zasad zawiadomienia uczestników spółki z o. o o zamiarze sprzedaży udziałów w kapitale statutowym pozostałych uczestników spółki. Zmiany mają zabezpieczyć ochronę praw uczestników sp

więcej...

Czy cudzoziemiec (osoba fizyczna) powinien otrzymać (28-05-2009)

numer identyfikacji podatkowej w przypadku, gdy zostaje założycielem osoby prawnej na Ukrainie? Jakie dokumenty wymagane są do uzyskania numeru identyfikacji podatkowej.

więcej...

Jakie prawa posiada obywatel w czasie rozpoznawania wniosków, bądź skarg (25-05-2009)

Jakie prawa posiada obywatel w czasie rozpoznawania wniosków, bądź skarg?
Zgodnie z Ustawą Ukrainy Nr 393/96, z dnia 02.10.1996 „ O wnioskach obywateli” obywatel, który zwrócił się z wnioskiem, bądź skargą

więcej...

Kredyt finansowy został wykorzystany przez przedsiębiorstwo na remont pomieszczenia produkcyjnego. Czy procent do banku zalicza się do składników kosztów ogółem (25-05-2009)

Kredyt finansowy został wykorzystany przez przedsiębiorstwo na remont
Zasady określania składników kosztów płatnika podatku w przypadku spłaty % z tytułu zobowiązań dłużnych określa ppkt. 5.5.1 pkt.5.5. art. 5 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-BP z dnia 28.12.1994 „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw”

więcej...

Założyciel naszego przedsiębiorstwa do funduszu statutowego innej osoby prawnej wnosi działkę o przeznaczeniu pozarolniczym. Czy taka operacja jest możliwa (25-05-2009)

Założyciel naszego przedsiębiorstwa do funduszu
Zgodnie z ppkt. 8.9.1 pkt.8.9 art. 8 Ustawy Ukrainy „ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” ( wraz ze zmianami i uzupełnieniami) płatnik podatku prowadzi odrębną ewidencję operacji sprzedaży lub zakupu ziemi jako odrębnego przedmiotu własności.

więcej...

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy przestrzega przed tzw. jamami podatkowymi (25-05-2009)

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy przestrzega przed tzw. jamami podatkowymi.
Udoskonalenie sprawozdawczości z podatku VAT oraz wprowadzenie od kwietnia br. systemu kontroli kredytu podatkowego (zwrotu VAT) oraz zobowiązań podatkowych z podziałem na kontrahentów

więcej...

Jakie dokumenty należy złożyć do otrzymania licencji na sprzedaż hurtową alkoholu lub wyrobów tytoniowych (25-05-2009)

Jakie dokumenty należy złożyć do otrzymania licencji na sprzedaż hurtową alkoholu
Zgodnie z art. 15 Ustawy Ukrainy Nr 481/95-BP z dnia 19.12.95 licencję na prawo hurtowej sprzedaży wydawana jest na 5 lat przez upoważniony przez

więcej...

Zwrot VAT przy sprzedaży samochodu (20-05-2009)

Zwrot VAT przy sprzedaży samochodu
Nasza firma w miesiącu styczniu 2008 kupiła samochód ciężarowy wykorzystywany w operacjach opodatkowanych i ulgowych. W miesiącu marcu 2009 samochód został sprzedany. Czy posiadamy prawo do zwrotu VAT od części kosztów, które nie zostały zamortyzowane?

więcej...

Co da Ukrainie wstąpienie do Unii Europejskiej (11-05-2009)

Brak zdjęcia
W celu osiągnięcia strategicznych celów jakim jest wstąpienie do Unii Europejskiej oraz realizacji wartości integracji skierowanej do przeprowadzenia reform systemu podatkowego Ukrainy.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................