08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jakie dokumenty należy złożyć do otrzymania licencji na sprzedaż hurtową alkoholu lub wyrobów tytoniowych (25-05-2009)

Jakie dokumenty należy złożyć do otrzymania licencji na sprzedaż hurtową alkoholu
Zgodnie z art. 15 Ustawy Ukrainy Nr 481/95-BP z dnia 19.12.95 licencję na prawo hurtowej sprzedaży wydawana jest na 5 lat przez upoważniony przez

więcej...

Zwrot VAT przy sprzedaży samochodu (20-05-2009)

Zwrot VAT przy sprzedaży samochodu
Nasza firma w miesiącu styczniu 2008 kupiła samochód ciężarowy wykorzystywany w operacjach opodatkowanych i ulgowych. W miesiącu marcu 2009 samochód został sprzedany. Czy posiadamy prawo do zwrotu VAT od części kosztów, które nie zostały zamortyzowane?

więcej...

Co da Ukrainie wstąpienie do Unii Europejskiej (11-05-2009)

Brak zdjęcia
W celu osiągnięcia strategicznych celów jakim jest wstąpienie do Unii Europejskiej oraz realizacji wartości integracji skierowanej do przeprowadzenia reform systemu podatkowego Ukrainy.

więcej...

Przedsiębiorstwo dzierżawi na biuro pomieszczenie (11-05-2009)

Brak zdjęcia
Przedsiębiorstwo dzierżawi na biuro pomieszczenie nie zaliczone do funduszy niemieszkalnych. Czy koszty dzierżawy zalicza się do kosztów ogółem?

więcej...

Zwrot przedmiotu leasingu (11-05-2009)

Brak zdjęcia
Zwrot przedmiotu leasingu finannsowego, w tym również i w przypadku sprzedaży przez leasingodawcę przedmiotów leasingu finansowego w przypadku...

więcej...

Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby własne (01-05-2009)

Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy
Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby własne, paliwo zakupuje za własne środki. Przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących zużycia paliwa, w miesiącu powstaje różnica między normą zużycia zgodnie..

więcej...

Czy podlega opodatkowaniu nabycie własnych obligacji na rynku wtórnym (01-05-2009)

Czy podlega opodatkowaniu nabycie własnych obligacji na rynku wtórnym
W przypadku nabycia przez emitenta własnych obligacji na rynku wtórnym (po zakończeniu terminu rozmieszczenia obligacji określonym w prospekcie emisji) w celu dalszej odsprzedaży (poza nabyciem w celu pokrycia) poniesione koszty podczas nabycia i otrzyman

więcej...

Czy nierezydent posiada prawo do otrzymania kredytu podatkowego(odliczeń) (01-05-2009)

Czy nierezydent posiada prawo do otrzymania kredytu podatkowego(odliczeń)
Odpowiedź: Zgodnie z ppkt. 5.4.1 pkt.5.4 art.5 Ustawy Ukrainy Nr 889 –IV z dnia 22.05.2003 (wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) „ O podatku dochodowym od osób fizycznych\\\\\\\"

więcej...

W przedsiębiorstwie posiadamy samochód. Czy koszty remontu można zaliczyć do kosztów ogółem (01-05-2009)

W przedsiębiorstwie posiadamy samochód. Czy koszty remontu można zaliczyć do kosztów ogółem
Odpowiedź: Dowolny remont samochodów uważa się za ulepszenie podstawowych funduszy w oparciu o pkt. 8.7 art. 8 Ustawy Nr 334/94 – BP z dnia 28.12.94 (wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami” „ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” . o ile transpo

więcej...

Ukraina: trudniejszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców (01-05-2009)

Ukraina: trudniejszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców
Rząd Ukrainy wprowadza poważne ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców, w tym dla menadżerów. Zmiany, które wejdą w życie na początku maja, powinny zwiększyć liczbę miejsc pracy dla Ukraińców - oświadczyła minister pracy i polityki

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................