15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kredyt finansowy został wykorzystany przez przedsiębiorstwo na remont pomieszczenia produkcyjnego. Czy procent do banku zalicza się do składników kosztów ogółem (25-05-2009)

Kredyt finansowy został wykorzystany przez przedsiębiorstwo na remont
Zasady określania składników kosztów płatnika podatku w przypadku spłaty % z tytułu zobowiązań dłużnych określa ppkt. 5.5.1 pkt.5.5. art. 5 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-BP z dnia 28.12.1994 „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw”

więcej...

Założyciel naszego przedsiębiorstwa do funduszu statutowego innej osoby prawnej wnosi działkę o przeznaczeniu pozarolniczym. Czy taka operacja jest możliwa (25-05-2009)

Założyciel naszego przedsiębiorstwa do funduszu
Zgodnie z ppkt. 8.9.1 pkt.8.9 art. 8 Ustawy Ukrainy „ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” ( wraz ze zmianami i uzupełnieniami) płatnik podatku prowadzi odrębną ewidencję operacji sprzedaży lub zakupu ziemi jako odrębnego przedmiotu własności.

więcej...

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy przestrzega przed tzw. jamami podatkowymi (25-05-2009)

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy przestrzega przed tzw. jamami podatkowymi.
Udoskonalenie sprawozdawczości z podatku VAT oraz wprowadzenie od kwietnia br. systemu kontroli kredytu podatkowego (zwrotu VAT) oraz zobowiązań podatkowych z podziałem na kontrahentów

więcej...

Jakie dokumenty należy złożyć do otrzymania licencji na sprzedaż hurtową alkoholu lub wyrobów tytoniowych (25-05-2009)

Jakie dokumenty należy złożyć do otrzymania licencji na sprzedaż hurtową alkoholu
Zgodnie z art. 15 Ustawy Ukrainy Nr 481/95-BP z dnia 19.12.95 licencję na prawo hurtowej sprzedaży wydawana jest na 5 lat przez upoważniony przez

więcej...

Zwrot VAT przy sprzedaży samochodu (20-05-2009)

Zwrot VAT przy sprzedaży samochodu
Nasza firma w miesiącu styczniu 2008 kupiła samochód ciężarowy wykorzystywany w operacjach opodatkowanych i ulgowych. W miesiącu marcu 2009 samochód został sprzedany. Czy posiadamy prawo do zwrotu VAT od części kosztów, które nie zostały zamortyzowane?

więcej...

Co da Ukrainie wstąpienie do Unii Europejskiej (11-05-2009)

Brak zdjęcia
W celu osiągnięcia strategicznych celów jakim jest wstąpienie do Unii Europejskiej oraz realizacji wartości integracji skierowanej do przeprowadzenia reform systemu podatkowego Ukrainy.

więcej...

Przedsiębiorstwo dzierżawi na biuro pomieszczenie (11-05-2009)

Brak zdjęcia
Przedsiębiorstwo dzierżawi na biuro pomieszczenie nie zaliczone do funduszy niemieszkalnych. Czy koszty dzierżawy zalicza się do kosztów ogółem?

więcej...

Zwrot przedmiotu leasingu (11-05-2009)

Brak zdjęcia
Zwrot przedmiotu leasingu finannsowego, w tym również i w przypadku sprzedaży przez leasingodawcę przedmiotów leasingu finansowego w przypadku...

więcej...

Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby własne (01-05-2009)

Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy
Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby własne, paliwo zakupuje za własne środki. Przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących zużycia paliwa, w miesiącu powstaje różnica między normą zużycia zgodnie..

więcej...

Czy podlega opodatkowaniu nabycie własnych obligacji na rynku wtórnym (01-05-2009)

Czy podlega opodatkowaniu nabycie własnych obligacji na rynku wtórnym
W przypadku nabycia przez emitenta własnych obligacji na rynku wtórnym (po zakończeniu terminu rozmieszczenia obligacji określonym w prospekcie emisji) w celu dalszej odsprzedaży (poza nabyciem w celu pokrycia) poniesione koszty podczas nabycia i otrzyman

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................