08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy płatnik podatku od dochodu może dokonywać naliczenia amortyzacji (16-02-2010)

na koszty budowy biura, które jeszcze nie jest w eksploatacji (niedokończona budowa)?

więcej...

Czy można wliczyć do kosztów ogółem (12-02-2010)

naliczone (w ewidencji podatkowej) lecz nie zapłacone procenty od kredytu? W warunkach umowy kredytowej zaznaczono, że pożyczkobiorca płaci % co miesiąc, natomiast nic nie zaznaczono o naliczaniu przez niego procentów od kredytu.

więcej...

Jak policzyć w celach podatkowych (12-02-2010)

koszt ulepszenia kapitałowego pomieszczeń, wniesionych w działalność wspólną w przypadku ich zwrotu po zakończeniu ważności umowy o wspólnej działalności?

więcej...

Czy organy podatkowe będą wymagać (09-02-2010)

rejestracji specyfikacji podatkowych w ogólnym Rejestrze?

więcej...

Czy nalicza się podatek VAT (09-02-2010)

podczas świadczenia przez nierezydenta usług w zakresie tworzenia oprogramowania?

więcej...

Odpowiedzialność za nieprawne korzystanie (08-02-2010)

z ulg podatkowych

więcej...

Filia, posiadająca 100 procent (08-02-2010)

kapitału statutowego zostanie przekształcona w Spółkę z o.o. Do jej założycieli oprócz osoby prawnej–nierezydenta, wejdzie osoba fizyczna–rezydent. Czy uczestnik Spólki z o.o. posiada prawo wyjść z tej Spółki i całkowicie przekazać swój udział osobie fizy

więcej...

Proszę o wskazanie podstaw prawnych regulujących zasady (06-02-2010)

zatrudnienia obcokrajowca na Ukrainie

więcej...

Kto posiada prawo podpisywania specyfikacji podatkowej (05-02-2010)

oprócz głównego księgowego?

więcej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada filię w innych miastach Ukrainy. (04-02-2010)

Podatek od dochodu jest płacony na ogólnych podstawach, to znaczy filie są oddzielnymi płatnikami niniejszego podatku. Dla wykonania swoich zadań statutowych główne przedsiębiorstwo przekazuje filii środki na wynagrodzenie, a z czasem filia je zwraca. Poz

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................