20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPrawo cywilne

Gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki cywilnoprawne między podmiotami prawa prywatnego - (osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną), a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków.

 

 

 

Normy prawa cywilnego wyróżniają się spośród innych norm prawnych zwłaszcza tym, że regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami. Oznacza to, że nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu podmiotowi. Ze stosunków cywilnoprawnych wynika więc zasada autonomiczności podmiotów, która oznacza, iż samodzielnie kształtują one relacje między sobą. Normy prawa cywilnego wyznaczają tylko ogólne granice autonomii podmiotów uwzględniając interes powszechny.


Kodeksy - Prawo cywilne

Miniaturka Opis
Kodeks ziemski Ukrainy
Kodeks ziemski Ukrainy -
Kodeks Cywilny Ukrainy
Kodeks Cywilny Ukrainy - Zadaniem sądownictwa cywilnego jest sprawiedliwe, bez uprzedzeń i terminowe rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw cywilnych w celu ochrony naruszonych, nieuznanych lub zaskarżonych praw, swobód, bądź interesów osób fizycznych, praw i interesów osób prawnych
Kodeks Cywilno - Procesowy Ukrainy
Kodeks Cywilno - Procesowy Ukrainy -
Kodeks Mieszkaniowy Ukraińskiej RSR
Kodeks Mieszkaniowy Ukraińskiej RSR -
Kodeks Rodzinny Ukrainy
Kodeks Rodzinny Ukrainy - Kodeks Rodzinny Ukrainy określa zasady ślubu, osobiste majątkowe i niemajątkowe prawa i obowiązki małżeństwa, podstawy powstania, treść osobistych niemajątkowych i majątkowych praw i obowiązków rodziców i dzieci, adoptujących i adoptowanych, innych członk