20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kodeks Cywilny Ukrainy
(Ustawa z dnia: 16-01-2003)
Ostatnie zmiany: 11-10-2013

Kodeks Cywilny Ukrainy - Zadaniem sądownictwa cywilnego jest sprawiedliwe, bez uprzedzeń i terminowe rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw cywilnych w celu ochrony naruszonych, nieuznanych lub zaskarżonych praw, swobód, bądź interesów osób fizycznych, praw i interesów osób prawnych

Zawartość kodeksu


1 - Spis treści art. 1 - art. 79
2 - Spis treści art. 80 - art. 112
3 - Spis treści art. 113 - art. 151
4 - Spis treści art. 152 - art. 236
5 - Spis treści art. 237 - art. 315
6 - Spis treści art. 316 - art. 417
7 - Spis treści art. 418 - art. 508
8 - Spis treści art. 509 - art. 609
9 - Spis treści art. 610 - art. 697
10 - Spis treści art. 698 - art. 786
11 - Spis treści art. 787 - art. 900
12 - Spis treści art. 901 - art. 999
13 - Spis treści art. 1000 - art. 1165
14 - Spis treści art. 1216 - art. 1308
15 - Spis treści art. 1166 - art. 1215
16 - wstęp od art.1
17 - Rozdział I. Przepisy podstawowe (Tytuł I art. 1 - Tytuł III art. 23 )
18 - Rozdział II. Osoby (Tytuł IV art. 24 - art. 91)
19 - Rozdział III. Podmioty prawa cywilnego (Tytuł 12 art. 177 - Tytuł 15 art. 201)
20 - Rozdział IV. Czynności prawne. Przedstawicielstwo (Tytuł 16 art. 202 - Tytuł 17 art. 250)
21 - Rozdział V. Czas i terminy. Przedawnienie roszczeń (Tytuł 18 art. 251 - Tytuł 19 art. 268)
22 - Księga II. Osobiste prawa niemajątkowe osoby fizycznej (Tytuł 20 art. 269 - Tytuł 21 art. 315)
23 - Rozdział I. Prawo własności (Tytuł 23 art. 316 - Tytuł 25 art. 376)
24 - Rozdział II. Prawa rzeczowe do cudzego majątku (Tytuł 30 art. 395 - Tytuł 33 art. 417)
25 - Księga IV. Prawo własności intelektualnej (Tytuł 35 art. 418 - Tytuł 44 art. 495)
26 - Rozdział I. Ogólne postanowienia o zobowiązaniach (Tytuł 47 art. 509 - Tytuł 49 art. 591)
27 - Rozdział II. Ogólne postanowienia o umowie (Tytuł 52 art. 626 - Tytuł 53 art. 654)
28 - Rozdział III. Odrębne rodzaje zobowiązań - część 1 (Tytuł 54 art. 655 - art. 711)
29 - Rozdział III. Odrębne rodzaje zobowiązań - część 2 (art. 712 - Tytuł 58 art. 786)
30 - Rozdział III. Odrębne rodzaje zobowiązań - część 3 (art. 787 - Tytuł 61 art. 863)
31 - Rozdział III. Odrębne rodzaje zobowiązań - część 4 (art. 865 - Tytuł 65 art. 930)
32 - Rozdział III. Odrębne rodzaje zobowiązań - część 5 (Tytuł 66 art. 936 - Tytuł 67 art. 999 )
33 - Rozdział III. Odrębne rodzaje zobowiązań - część 6 (Tytuł 68 art. 1000 - Tytuł 72 art. 1069)
34 - Rozdział III. Odrębne rodzaje zobowiązań - część 7 (Tytuł 73 art. 1077 - Tytuł 77 art. 1141)
35 - Rozdział III. Odrębne rodzaje zobowiązań - część 8 (Tytuł 78 art. 1144 - Tytuł 82 art. 1208 )
36 - Księga VI. Prawo spadkowe (Tytuł 84 art. 1216 - Tytuł 88 art. 1290)

.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................

-->