08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Podatek dochodowy od cudzoziemców (19-10-2009)

Państwowa Administracja Podatkowa Ukrainy, wyjaśnia zasady opodatkowania dochodów nierezydentów (cudzoziemców)

więcej...

Spółki akcyjne zobowiązane są do (16-10-2009)

dokonania odpowiednich zmian w dokumentach założycielskich. Wymóg ten zawiera nowa Ustawa Ukrainy\" O spółkach akcyjnych\".

więcej...

Czy inna osoba prawna może pokryć dług (16-10-2009)

podatkowy za płatnika podatku?

więcej...

Czy operacja wykonania projektowo-wyszukiwawczych robót (14-10-2009)

dla budownictwa i ozdabiania nieruchomości dla nierezydenta, który znajduje się poza terytorium Ukrainy jest opodatkowana podatkiem VAT ?

więcej...

Od 1 października 2009 obowiązuje nowy Informator ulg podatkowych (13-10-2009)

nadanych obowiązującym prawem w spłacie podatków, opłat, innych obowiązkowych płatności

więcej...

Czy po wszczęciu postępowania karnego, (12-10-2009)

złożenie skargi na decyzje podatkową zawiesza pobieranie naliczonych przez kontrolę sum podatków?

więcej...

Czy dokumenty w formie elektronicznej (12-10-2009)

mogą być wykorzystane w sądowym rozwiązaniu sporów (postępowaniu sądowym)?

więcej...

Czy koniecznie trzeba rejestrować w inspekcji podatkowej, (09-10-2009)

filie przedsiębiorstwa? Jeśli tak, jakie dokumenty należy złożyć?

więcej...

Cudzoziemiec uzyskuje dochody na Ukrainie. (09-10-2009)

Jak opodatkowują się takie dochody ?

więcej...

List Państwowej Administracji Podatkowej (07-10-2009)

Nr 19694/7/16-1517 O wyjaśnieniach (dotyczących właściwości opodatkowania podatkiem od wartości dodanej przewozów międzynarodowych, z dnia 11.09.09.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................