21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy uzasadnionym jest wymaganie przez niektóre regionalne centra zatrudnienia (26-08-2009)

złożenia kopii dowodu osobistego cudzoziemca i opłacenia wszystkich przewidzianych prawem Ukrainy podatków i opłat przy sporządzeniu zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca lub osoby bez obywatelstwa?

więcej...

Jakie akta prawne regulują (26-08-2009)

zasady zatrudnienia cudzoziemców na Ukrainie?

więcej...

Zamówienia publiczne na Ukrainie (14-08-2009)

Postanowienie Nr 921, z dnia 17 października 2008 Kijów O zatwierdzeniu Rozporządzenia o zakupie towarów, robót i usług za środki państwowe

więcej...

Od 1 lipca br. zmieniono wysokość akcyzy (12-08-2009)

na piwo, spirytus etylowy i wódkę

więcej...

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia (12-08-2009)

przez prywatnego przedsiębiorcę – osobę fizyczną elektronicznego podpisu w celu prowadzenia sprawozdawczości w formie elektronicznej ?

więcej...

Z dniem 29 lipca br. wprowadzono zmiany w (17-08-2009)

Zasadach wydania, przedłużenia terminu ważności i anulowania zezwoleń na wykorzystanie pracy cudzoziemców i osób bez obywatelstwa

więcej...

Jakie są skutki zatwierdzenia porozumienia w sprawie o bankructwo? (06-08-2009)

Odpowiedź: Z dniem zatwierdzenia porozumienia dłużnik przystępuje do pokrywania roszczeń wierzycieli zgodnie z zapisami porozumienia.

więcej...

Kiedy przedsiębiorca może zostać uznany za bankruta? (06-08-2009)

Odpowiedź: W przypadku, gdy w terminie dwóch miesięcy przedsiębiorca nie przedstawił

więcej...

Od 1 lipca br obowiązuje nowy Informator ulg podatkowych (13-10-2009)

nadanych obowiązującym prawem w spłacie podatków, opłat, innych obowiązkowych płatności.

więcej...

Kto uprawniony jest do podpisu sprawozdań podatkowych (04-08-2009)

w formie elektronicznej w przypadku, gdy nie został zatrudniony główny księgowy?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................