08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


W jakim terminie kończy się procedura administracyjnego zaskarżania (01-05-2009)

W jakim terminie kończy się procedura administracyjnego zaskarżania
Zgodnie z ppkt.5.2.4 pkt.5.2 art.5 Ustawy Ukrainy Nr 2181-III z dnia 21.12.2000
„O zasadach pokrywania zobowiązań płatników podatków wobec budżetów oraz państwowych funduszy celowych” oraz pkt.12. Rozporządzenia

więcej...

Nowe zasady wydawania zezwoleń dla cudzoziemców (01-05-2009)

Nowe zasady wydawania zezwoleń dla cudzoziemców
Z dniem 14 maja 2009 roku traci moc prawną Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 2028, z dnia 1 listopada 1999 ( wraz z póżniejszymi zmianami i uzupełnieniami).

więcej...

Leagalizacja dokumentów (01-05-2009)

Leagalizacja dokumentów
Uwaga: Pracownicy urzędów ukraińskich nie uznają oficjalnie sporządzonych polskich dokumentów, nie znają prawa lub też po prostu nie chcą stosować go w praktyce.

więcej...

Czy zapłacony podatek zalicza się do kosztów ogółem (01-05-2009)

Czy zapłacony podatek zalicza się do kosztów ogółem?
Odpowiedź: Zgodnie z ppkt. 5.3.3 pkt.5.3 art.5 Ustawy Ukrainy „O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” Nr 334/94 – BP z dnia 28 grudnia 1994 (wraz ze zmianami i uzupełnieniami) do składników kosztów ogółem....

więcej...

Chciałbym założyć spółkę z o.o. (01-05-2009)

Chciałbym założyć spółkę z o.o.
Chciałbym założyć spółkę z o.o. Proszę o wyjaśnienie jakie dokumenty muszę przygotować.
Odpowiedź: Zasady rejestracji osób prawnych oraz fizycznych – przedsiębiorców określa Ustawa Ukrainy...

więcej...

Przedsiębiorstwo na podstawie umowy pełnomocnictwa (29-03-2009)

Przedsiębiorstwo na podstawie umowy pełnomocnictwa
nabywa od nierezydenta oraz montuje urządzenia. Jak należy wskazać w ewidencji kwotę otrzymanej zaliczki z tytułu powyższej umowy?

więcej...

Czy wymiana rezydenta z nierezydentem (27-03-2009)

Czy wymiana rezydenta z nierezydentem
Czy wymiana rezydenta z nierezydentem papierów wartościowych podlega opodatkowaniu ? Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 13.2. art. 13 Ustawy Ukrainy Nr 334/94-BP z dnia 28.12.1994 “ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw”

więcej...

Przedsiębiorstwo zawarło umowę podwykonawstwa (26-03-2009)

Przedsiębiorstwo zawarło umowę podwykonawstwa
Przedsiębiorstwo zawarło umowę podwykonawstwa na montaż urządzeń. Jak opodatkowana jest kwota zaliczki otrzymanej na wykonanie takiej umowy?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................