20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Przedsiębiorstwo dzierżawi na biuro pomieszczenie (11-05-2009)

Brak zdjęcia
Przedsiębiorstwo dzierżawi na biuro pomieszczenie nie zaliczone do funduszy niemieszkalnych. Czy koszty dzierżawy zalicza się do kosztów ogółem?

więcej...

Zwrot przedmiotu leasingu (11-05-2009)

Brak zdjęcia
Zwrot przedmiotu leasingu finannsowego, w tym również i w przypadku sprzedaży przez leasingodawcę przedmiotów leasingu finansowego w przypadku...

więcej...

Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby własne (01-05-2009)

Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy
Kierownik przedsiębiorstwa w dni wolne i świąteczne wykorzystuje samochód służbowy na potrzeby własne, paliwo zakupuje za własne środki. Przy sporządzaniu sprawozdań dotyczących zużycia paliwa, w miesiącu powstaje różnica między normą zużycia zgodnie..

więcej...

Czy podlega opodatkowaniu nabycie własnych obligacji na rynku wtórnym (01-05-2009)

Czy podlega opodatkowaniu nabycie własnych obligacji na rynku wtórnym
W przypadku nabycia przez emitenta własnych obligacji na rynku wtórnym (po zakończeniu terminu rozmieszczenia obligacji określonym w prospekcie emisji) w celu dalszej odsprzedaży (poza nabyciem w celu pokrycia) poniesione koszty podczas nabycia i otrzyman

więcej...

Czy nierezydent posiada prawo do otrzymania kredytu podatkowego(odliczeń) (01-05-2009)

Czy nierezydent posiada prawo do otrzymania kredytu podatkowego(odliczeń)
Odpowiedź: Zgodnie z ppkt. 5.4.1 pkt.5.4 art.5 Ustawy Ukrainy Nr 889 –IV z dnia 22.05.2003 (wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) „ O podatku dochodowym od osób fizycznych\\\\\\\"

więcej...

W przedsiębiorstwie posiadamy samochód. Czy koszty remontu można zaliczyć do kosztów ogółem (01-05-2009)

W przedsiębiorstwie posiadamy samochód. Czy koszty remontu można zaliczyć do kosztów ogółem
Odpowiedź: Dowolny remont samochodów uważa się za ulepszenie podstawowych funduszy w oparciu o pkt. 8.7 art. 8 Ustawy Nr 334/94 – BP z dnia 28.12.94 (wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami” „ O opodatkowaniu dochodu przedsiębiorstw” . o ile transpo

więcej...

Ukraina: trudniejszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców (01-05-2009)

Ukraina: trudniejszy dostęp do rynku pracy dla cudzoziemców
Rząd Ukrainy wprowadza poważne ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla cudzoziemców, w tym dla menadżerów. Zmiany, które wejdą w życie na początku maja, powinny zwiększyć liczbę miejsc pracy dla Ukraińców - oświadczyła minister pracy i polityki

więcej...

W jakim terminie kończy się procedura administracyjnego zaskarżania (01-05-2009)

W jakim terminie kończy się procedura administracyjnego zaskarżania
Zgodnie z ppkt.5.2.4 pkt.5.2 art.5 Ustawy Ukrainy Nr 2181-III z dnia 21.12.2000
„O zasadach pokrywania zobowiązań płatników podatków wobec budżetów oraz państwowych funduszy celowych” oraz pkt.12. Rozporządzenia

więcej...

Nowe zasady wydawania zezwoleń dla cudzoziemców (01-05-2009)

Nowe zasady wydawania zezwoleń dla cudzoziemców
Z dniem 14 maja 2009 roku traci moc prawną Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 2028, z dnia 1 listopada 1999 ( wraz z póżniejszymi zmianami i uzupełnieniami).

więcej...

Leagalizacja dokumentów (01-05-2009)

Leagalizacja dokumentów
Uwaga: Pracownicy urzędów ukraińskich nie uznają oficjalnie sporządzonych polskich dokumentów, nie znają prawa lub też po prostu nie chcą stosować go w praktyce.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................