20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Nowe zasady wjazdu na Ukrainę (08-06-2010)

przewiduje Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 385, z dnia 02.06.2010

więcej...

Nowe zasady ustalania (08-06-2010)

miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika podatków na Ukrainie

więcej...

Wykaz banków uprawnionych (08-06-2010)

do wydawania VAT OBLIGACJI

więcej...

Zwrot VAT na Ukrainie (03-06-2010)

w formie VAT obligacji

więcej...

Czy płatnik VAT posiada prawo wliczyć do kredytu podatkowego (01-06-2010)

kwotę VAT zapłaconą w urzędzie celnym podczas importu poprzednio eksportowanych towarów?

więcej...

Czy rekompensatę (odszkodowanie) za uszkodzenie bądź zniszczenie towarów (01-06-2010)

wlicza się do podstawy opodatkowania podatkiem VAT?

więcej...

Podmiot działalności przedsiębiorczej – osoba prawna rozpoczyna działalność. (28-05-2010)

Jak odbywa się określenie limitu kasy, jakie są terminy wpłaty przez przedsiębiorstwo gotówki na rachunek bankowy? Jaka jest graniczna kwota dziennego rozliczenia gotówkowego jednego przedsiębiorstwa z innym przedsiębiorstwem?

więcej...

Jak w ewidencji podatkowej odzwierciedlany jest (28-05-2010)

zakup, ulepszenie oraz sprzedaż aktywów nieprodukcyjnych?

więcej...

Zmiany w prawie podatkowym (27-05-2010)

Najwyższa Rada Ukrainy przyjęła zmiany do prawa podatkowego ustawą „O wniesieniu zmian do wybranych aktów prawnych”.

więcej...

Czy jest opodatkowana podatkiem VAT dostawa towarów (28-05-2010)

na terytorium celnym Ukrainy przez nierezydenta nie posiadającego przedstawicielstwa na Ukrainie?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................