21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Przedsiębiorstwo otrzymało zaliczkę za towar (26-03-2010)

na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W następnym okresie sprawozdawczym umowa została rozwiązana. W jaki sposób dostawca powinien odzwierciedlić w deklaracji podatkowej zwróconą kwotę zaliczki?

więcej...

Jakie są okresy sprawozdawcze (podatkowe) (26-03-2010)

dla złożenia deklaracji podatkowych z VAT dla podmiotów działalności gospodarczej? Jakie są graniczne terminy złożenia takiej sprawozdawczości w przypadku anulowania rejestracji przedsiębiorstwa w charakterze płatnika VAT?

więcej...

W jakim terminie należy zapłacić (23-03-2010)

pracownikowi zaliczkę na delegację?

więcej...

Czy trzeba składać deklarację roczną (23-03-2010)

w przypadku gdy w wyniku operacji z aktywami inwestycyjnymi poniesiono straty?

więcej...

Czy trzeba zawiadamiać organy służby podatkowej (23-03-2010)

o zmianie kierownika bądź księgowego?

więcej...

Czy cudzoziemiec, który otrzymał status rezydenta Ukrainy (22-03-2010)

oraz planuje wrócić do swego kraju na stałe, musi składać deklaracje o dochodach?

więcej...

Przedsiębiorstwo naruszyło terminy złożenia sprawozdawczości podatkowej. (22-03-2010)

Czy zostaną zastosowane wobec niego sankcje finansowe?

więcej...

Kto jest płatnikiem (22-03-2010)

podatku od dochodów osób fizycznych?

więcej...

Czy w trakcie likwidacji przedsiębiorstwa (22-03-2010)

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,niezwrócona pomoc finansowa ?

więcej...

Kto może stosować metodę kasową (16-03-2010)

przy obliczaniu podatku od wartości dodanej?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................