08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


W jakim terminie należy zapłacić (23-03-2010)

pracownikowi zaliczkę na delegację?

więcej...

Czy trzeba składać deklarację roczną (23-03-2010)

w przypadku gdy w wyniku operacji z aktywami inwestycyjnymi poniesiono straty?

więcej...

Czy trzeba zawiadamiać organy służby podatkowej (23-03-2010)

o zmianie kierownika bądź księgowego?

więcej...

Czy cudzoziemiec, który otrzymał status rezydenta Ukrainy (22-03-2010)

oraz planuje wrócić do swego kraju na stałe, musi składać deklaracje o dochodach?

więcej...

Przedsiębiorstwo naruszyło terminy złożenia sprawozdawczości podatkowej. (22-03-2010)

Czy zostaną zastosowane wobec niego sankcje finansowe?

więcej...

Kto jest płatnikiem (22-03-2010)

podatku od dochodów osób fizycznych?

więcej...

Czy w trakcie likwidacji przedsiębiorstwa (22-03-2010)

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym,niezwrócona pomoc finansowa ?

więcej...

Kto może stosować metodę kasową (16-03-2010)

przy obliczaniu podatku od wartości dodanej?

więcej...

Spółka z o.o. która posiada dług podatkowy, (16-03-2010)

jest reorganizowana. Organ podatkowy obciążył odpowiedzialnością za spłatę długu podatkowego nowopowstałe przedsiębiorstwo. W jakim terminie przedsiębiorstwo może zaskarżyć decyzję organu podatkowego?

więcej...

Kto jest płatnikiem (16-03-2010)

podatku VAT?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................