20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Sposób powiadamiania akcjonariuszy o walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej obowiązkowo ma być zawarty w statucie (30-03-2010)

Wyjaśnienie Państwowego Komitetu ds. Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy Nr 5 z dnia 16.03.2010

więcej...

Czy nalicza się karę pieniężną oraz karę administracyjną (30-03-2010)

przy naliczeniu kwoty zobowiązań podatkowych płatnika podatków w przypadku popełnienia błędu w deklaracji podatkowej?

więcej...

Przedsiębiorstwo nabyło samochód osobowy w celu dalszej sprzedaży. (30-03-2010)

Czy zalicza się do kredytu podatkowego kwotę VAT, zapłaconą przy jego zakupie?

więcej...

Zmiany w prawie (30-03-2010)

Opinia audytora nie jest warunkiem rejestracji emisji akcji

więcej...

Czy do kosztów ogółem (26-03-2010)

wlicza się opłatę za poczekalnię uiszczoną przez pracowników, którzy są w delegacji?

więcej...

Przedsiębiorstwo otrzymało zaliczkę za towar (26-03-2010)

na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W następnym okresie sprawozdawczym umowa została rozwiązana. W jaki sposób dostawca powinien odzwierciedlić w deklaracji podatkowej zwróconą kwotę zaliczki?

więcej...

Jakie są okresy sprawozdawcze (podatkowe) (26-03-2010)

dla złożenia deklaracji podatkowych z VAT dla podmiotów działalności gospodarczej? Jakie są graniczne terminy złożenia takiej sprawozdawczości w przypadku anulowania rejestracji przedsiębiorstwa w charakterze płatnika VAT?

więcej...

W jakim terminie należy zapłacić (23-03-2010)

pracownikowi zaliczkę na delegację?

więcej...

Czy trzeba składać deklarację roczną (23-03-2010)

w przypadku gdy w wyniku operacji z aktywami inwestycyjnymi poniesiono straty?

więcej...

Czy trzeba zawiadamiać organy służby podatkowej (23-03-2010)

o zmianie kierownika bądź księgowego?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................