21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Przedsiębiorstwo nie dotrzymało terminu wykorzystania zobowiązań wg umowy (26-02-2010)

i zostało zobowiązane przez sąd do zapłaty 3% rocznie, po przeliczeniu których nabywca wypisał specyfikację podatkową. Czy przedsiębiorstwo posiada prawo do kredytu podatkowego wg wymienionej specyfikacji podatkowej? W przypadku gdy konsumenci naruszyli z

więcej...

Jakie są terminy przedawnienia (24-02-2010)

pobierania długu podatkowego?

więcej...

Nie zgadzając się z decyzją sądu pierwszej instancji, (24-02-2010)

który uznał za uzasadnione naliczone kwoty zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe, płatnik podatku wnosi powództwo do sądu apelacyjnego. W jakim terminie płatnik podatku powinien spłacić to zobowiązanie podatkowe, w przypadku gdy orzeczenie sądu ap

więcej...

Przedsiębiorstwo w celu remontu własnych pomieszczeń (23-02-2010)

zakupiło w 2008 roku materiały. W deklaracji o dochodzie część materiałów w granicach limitu 10 % została wliczona w skład kosztów ogółem. Wartość zapasów, która przekroczyła limit remontu w części przekroczenia ich wartości nie została wliczona w skład k

więcej...

Jak zaznaczyć w deklaracji podatkowej z podatku VAT (19-02-2010)

zwrot towarów lub zaliczki za niedostarczone towary (usługi), operacje dostawy, które są opodatkowane podatkiem VAT wg stawki ) 0 % (wiersz 2.2 deklaracji podatkowej podatku z VAT)?

więcej...

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania wzmocnionych Certyfikatów kluczy (19-02-2010)

oraz do zawarcia Umowy o uznanie dokumentów elektronicznych?

więcej...

Wprowadzono zakaz zmian wysokości (18-02-2010)

% pobieranych przez instytucje finansowe

więcej...

Informator ulg podatkowych (22-02-2010)

zmiany obowiązują od 01.01.2010

więcej...

Kapitał statutowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18-02-2010)

powinien wynosić 744 hrywien

więcej...

W przypadku gdy cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie na Ukrainie, (17-02-2010)

ale w 2009 roku miał dużą ilość delegacji, i przebywał na terytorium Ukrainy nie 180 dni, a tylko 162, czy może on w 2010 roku płacić podatek od dochodu wg stawki 15% jako rezydent zamiast 30%?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................