20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaPrawo gospodarcze

Zwyczajowe określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne oraz prawo gospodarcze publiczne, często jednak bywa synonimem publicznego prawa gospodarczego.

 

W systemie prawnym Związku Radzieckiego, prawo relacji gospodarczych stanowiło jednolitą dyscyplinę, odrębną od prawa karnego i cywilnego.[1][2] Celem prawa gospodarczego była regulacja relacji mających swe źródło w działalności gospodarczej.


Kodeksy - Prawo gospodarcze

Miniaturka Opis
Kodeks Gospodarczy Ukrainy
Kodeks Gospodarczy Ukrainy - określa zasady gospodarowania na Ukrainie oraz reguluje stosunki gospodarcze, wynikające w czasie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej między podmiotami gospodarowania
Kodeks Cywilny Ukrainy
Kodeks Cywilny Ukrainy - Zadaniem sądownictwa cywilnego jest sprawiedliwe, bez uprzedzeń i terminowe rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw cywilnych w celu ochrony naruszonych, nieuznanych lub zaskarżonych praw, swobód, bądź interesów osób fizycznych, praw i interesów osób prawnych
Kodeks Budżetowy Ukrainy
Kodeks Budżetowy Ukrainy - Kodeks określa zasady systemu budżetowego Ukrainy, jego strukturę, kierunki, prawne zasady funkcjonowania, podstawy procesu budżetowego i stosunków między budżetami oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa budżetowego.
Kodeks Cywilno - Procesowy Ukrainy
Kodeks Cywilno - Procesowy Ukrainy -
Kodeks Handlu Morskiego Ukrainy
Kodeks Handlu Morskiego Ukrainy -
Kodeks Gospodarczo-Procesowy Ukrainy
Kodeks Gospodarczo-Procesowy Ukrainy - Przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, inne osoby prawne (w tym: zagraniczne), obywatele prowadzący działalność przedsiębiorczą posiadają prawo zwrócenia się do sądu gospodarczego zgodnie z określoną właściwością spraw gospodarczych o ochronę własnych
Kodeks Ukrainy o Administracyjnym Naruszeniu Prawa
Kodeks Ukrainy o Administracyjnym Naruszeniu Prawa -

Ustawy - Prawo gospodarcze

Nazwa Opis
O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych - przedsiębiorców
(Ustawa Nr 755 - IV z dnia: 15-05-2003)
Ostatnie zmiany: 01-06-2012
O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankruta
(Ustawa Nr 2343-XII z dnia: 14-05-1992)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
O spółkach akcyjnych
(Ustawa Nr 514-VI z dnia: 17-09-2008)
Ostatnie zmiany: 01-04-2012
O spółkach gospodarczych
(Ustawa Nr 1576-XII z dnia: 19-03-1991)
Ostatnie zmiany: 20-04-2010
Planowana zmiana: 01-01-2012
O działalności inwestycyjnej
(Ustawa 1576-XII z dnia: 18-09-1991)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
O zasadach inwestowania zagranicznego
(Ustawa Nr 93/96-RN z dnia: 11-03-1996)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
O zasadach dokonywania rozliczeń w walucie zagranicznej
(Ustawa Nr 185/94-RN z dnia: 23-09-1994)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
O leasingu finansowym
(Ustawa Nr 723/97-BP z dnia: 16-12-1997)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
O potwierdzaniu zgodności
(Ustawa Nr 2406-III z dnia: 17-05-2001)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012