20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kodeks Gospodarczy Ukrainy
(Ustawa z dnia: 16-01-2003)
Ostatnie zmiany: 11-10-2013

Kodeks Gospodarczy Ukrainy - określa zasady gospodarowania na Ukrainie oraz reguluje stosunki gospodarcze, wynikające w czasie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej między podmiotami gospodarowania

Zawartość kodeksu


1 - Spis treści art. 1 - art. 24
2 - Spis treści art. 25 - art. 54
3 - Spis treści art. 55 - art. 92
4 - Spis treści art. 93 - art. 127
5 - Spis treści art. 128 - art. 153
6 - Spis treści art. 154 - art. 188
7 - Spis treści art. 189 - art. 229
8 - Spis treści art. 230 - art. 262
9 - Spis treści art. 263 - art. 305
10 - Spis treści art. 306 - art. 361
11 - Spis treści art. 362 - art. 405
12 - Spis treści art. 406 - art. 418
13 - Rozdział I. Podstawowe zasady działalności gospodarczej (art: 1-54)
14 - Rozdział II. Podmioty gospodarowania(art: 55-132)
15 - Rozdział III. Majątkowa podstawa gospodarowania(art: 133-172)
16 - Rozdział IV. Zobowiązania gospodarcze(art: 173-215)
17 - Rozdział V. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa w dziedzinach gospodarowania(art: 216-257)
18 - Rozdział VI. Szczególne zasady regulacje prawne w niektórych dziedzinach gospodarowania(art: 259-376)
19 - Rozdział VII. Działalność zagraniczna(art: 377-389)
20 - Rozdział VIII. Specjalne procedury gospodarowania(art: 401-418)
21 - Rozdział IX. Postanowienia końcowe

Ustawy powiązane

Nazwa Opis
O państwowej rejestracji osób prawnych i fizycznych - przedsiębiorców
(Ustawa Nr 755 - IV z dnia: 15-05-2003)
Ostatnie zmiany: 01-06-2012
Niniejsza Ustawa reguluje stosunki wynikające w czasie rejestracji państwowej osób prawnych, a także osób fizycznych – przedsiębiorców.
O zasadach regulowania zobowiązań wobec budżetów i państwowych funduszy celowych przez płatników podatków
(Ustawa Nr 2181-III z dnia: 21-12-2000)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
Niniejsza Ustawa jest szczególną Ustawą dotyczącą opodatkowania, która określa zasady spłaty zobowiązań osób prawnych lub fizycznych wobec budżetów oraz państwowych funduszy celowych, podatków i opłat (obowiązkowych płatności)
O spółkach akcyjnych
(Ustawa Nr 514-VI z dnia: 17-09-2008)
Ostatnie zmiany: 01-04-2012
Niniejsza Ustawa określa zasady tworzenia, działalności, zawieszenia, wydzielenia spółek akcyjnych, ich status prawny, prawa i obowiązki akcjonariuszy.
O spółkach gospodarczych
(Ustawa Nr 1576-XII z dnia: 19-03-1991)
Ostatnie zmiany: 20-04-2010
Planowana zmiana: 01-01-2012
Niniejsza Ustawa określa pojęcia oraz rodzaje spółek gospodarczych, zasady ich tworzenia, działalności, a także prawa i obowiązki ich uczestników i założycieli.
O działalności inwestycyjnej
(Ustawa 1576-XII z dnia: 18-09-1991)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
Niniejsza Ustawa określa ogólne prawne, ekonomiczne i socjalne warunki działalności inwestycyjnej na terytorium Ukrainy.
O zasadach inwestowania zagranicznego
(Ustawa Nr 93/96-RN z dnia: 11-03-1996)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
Niniejsza Ustawa określa procedury inwestowania zagranicznego na terytorium Ukrainy wychodząc z celów, kierunków i postanowień przepisów prawa Ukrainy.
O zasadach dokonywania rozliczeń w walucie zagranicznej
(Ustawa Nr 185/94-RN z dnia: 23-09-1994)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
O zasadach dokonywania rozliczeń w walucie zagranicznej
O leasingu finansowym
(Ustawa Nr 723/97-BP z dnia: 16-12-1997)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
Niniejsza Ustawa określa ogólne zasady prawne oraz ekonomiczne leasingu finansowego.
O potwierdzaniu zgodności
(Ustawa Nr 2406-III z dnia: 17-05-2001)
Ostatnie zmiany: 01-01-2012
Niniejsza Ustawa reguluje stosunki w procesie potwierdzania zgodności produkcji, systemu jakości, systemu zarządzania jakością, systemu ekologicznego zarządzania, personelu z wymogami określonymi prawem Ukrainy i dotyczy wszystkich producentów
O zasadach państwowej rejestracji inwestycji zagranicznych
(Ustawa Nr 928 z dnia: 07-08-1996)
Ostatnie zmiany: 07-08-1996
O zatwierdzeniu Regulaminu Zasad rejestracji państwowej inwestycji zagranicznych (wraz ze zmianami na podstawie Postanowień Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 158 (158-2002-п) z dnia 15.02.2002 Nr 627 (627-2004-п) z dnia 12.05.2004)
.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................

-->