08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Spółka dzierżawi nieruchomość od osoby fizycznej. Opłata za dzierżawę dokonywana jest częściowo w formie naturalnej. (12-07-2009)

W jaki sposób nalicza się VAT? Co stanowi podstawę do opodatkowania VAT?

więcej...

Dotyczy uzgodnień zobowiązań podatkowych w przypadku (04-07-2009)

ich apelacyjnego uzgodnienia

więcej...

Umowa dzierżawy ziemi nie wymaga notarialnego potwierdzenia (04-07-2009)

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko podpisał ustawę Ukrainy „O wniesieniu zmian do wybranych aktów prawnych Ukrainy”.

więcej...

Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy (04-07-2009)

utworzyło wewnętrzny wydział walki z korupcją w organach sprawiedliwości

więcej...

Obowiązują nowe standardy jakości (02-07-2009)

Z dniem 1 lipca 2009 obowiązują nowe standardy jakości.

więcej...

Z dniem 1 lipca 2009 obowiązuje Konwencja Europejska o telewizji transgranicznej (01-07-2009)

Konwencja Europejska o telewizji trans granicznej z dnia 5 maja 1989 roku

więcej...

Wzrasta minimalne wynagrodzenie (01-07-2009)

Uwaga, z dniem 1 lipca 2009 minimalne wynagrodzenie wzrasta do 630 hrywien( z 625 )

więcej...

Wkrótce wchodzi w życie obowiązek zawierania (30-06-2009)

obowiązkowych umów ubezpieczenia robót montażowo - budowlanych

więcej...

Przedsiębiorstwo nabywa od dostawcy zagranicznego towary. (25-06-2009)

Wartość towaru określana jest na podstawie kursu Narodowego Banku Ukrainy w chwili otrzymania towaru. Czy przedsiębiorstwo powinno dokonywać rozliczeń kosztów ogółem związanych ze zmianą kursu hrywny w przeciągu takiego okresu sprawozdawczego?

więcej...

Decyzją sądu przedsiębiorstwo otrzymało pokrycie (25-06-2009)

szkód za popsucie produkcji.Czy możemy zaliczyć uzyskane środki do dochodu ogółem? Straty nie zostały zaliczone do kosztów ogółem.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................