08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Anulowanie wykupionych przez spółkę (09-10-2013)

akcyjną akcji bez zmiany wysokości kapitału statutowego

więcej...

Umowa między Polską a Ukrainą (27-09-2013)

o zabezpieczeniu społecznym z dnia 18 maja 2012 (458-18) , została ratyfikowana przez Ukrainę i podpisana przez Prezydenta Ukrainy dnia 05.09.2013 roku.

więcej...

Czy dyrektor obcokrajowec może (26-09-2013)

nie pobierać wynagrodzenia?

więcej...

Inwestycje zagraniczne (08-09-2013)

podlegają rejestracji

więcej...

Pracownik przyjęty do pracy (19-08-2013)

z dofinansowaniem miejsca pracy nie może być zwolniony na wniosek pracodawcy

więcej...

Spory wynikające (16-08-2013)

z umów najmu (dzierżawy), leasingu

więcej...

Spory wynikające (16-08-2013)

ze stosunków korporacyjnych

więcej...

Jaka jest treść (15-08-2013)

art.330 Kodeksu Karnego Ukrainy?

więcej...

Jaka jest treść (15-08-2013)

art. 306 Kodeksu Karnego Ukrainy?

więcej...

Jaka jest treść (15-08-2013)

art.209.1 Kodeksu Karnego Ukrainy?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................