21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Szczegóły odprawy celnej (25-04-2013)

niektórych towarów wwożonych przez obywateli na obszar celny Ukrainy do swobodnego obrotu

więcej...

Wwóz na obszar celny (25-04-2013)

Ukrainy przez obywateli napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych

więcej...

Warunki wwozu (25-04-2013)

(przesyłania) przez obywateli towarów na obszar celny Ukrainy Ustawa o zasadach wwozu towarów i środków transportu przez osoby fizyczne Nr 2681-III, z dnia 13.09.2001 utraciła moc prawną.

więcej...

Opodatkowanie procentów (zysków) (23-04-2013)

nierezydentów otrzymanych ze źródeł ich pochodzenia z Ukrainy

więcej...

Wspólna działalność (23-04-2013)

może być prowadzona poprzez połączenie wkładów uczestników (spółka prosta) lub bez łączenia wkładów.

więcej...

Zawieranie umów (23-04-2013)

z pełnomocnictwa założyciela

więcej...

Operacje z umów barteru (23-04-2013)

darowizny podlegają akcyzie

więcej...

Leasing na Ukrainie (22-04-2013)

Stosunki leasingu regulowane są w trzech podstawowych aktach prawnych tj. w Kodeksie Cywilnym Ukrainy, Kodeksie Gospodarczym Ukrainy, w Ustawie Ukrainy O leasingu finansowym.

więcej...

Deklaracja celna (18-04-2013)

wypełniona w trybie zwykłym

więcej...

Zabezpieczenie przestrzegania reżimu (18-04-2013)

celnego czasowego wwozu Zabezpieczenie przestrzegania wymogów reżimu celnego czasowego wwozu odbywa się poprzez:

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................