08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


W jakich przypadkach (29-07-2012)

można zakazać wjazdu na Ukrainę cudzoziemcom ? Zasady legalnego pobytu na Ukrainie jak również wjazdu i wyjazdu z Ukrainy, podejmowania pracy reguluje nowa ustawa o statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa.

więcej...

Chcesz udzielić pożyczki (23-07-2012)

własnej spółce na Ukrainie?

więcej...

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce (21-07-2012)

Ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski, obowiązuje od 21 lipca 2012 r. Nowe obowiązki dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom

więcej...

Ochrona danych osobowych (20-07-2012)

Kara do 17 tys. hrywien i ograniczenie wolności do lat 5 - takie sankcje karne wprowadzono na Ukrainie za naruszenie przepisów dotyczących danych osobowych.

więcej...

Niewypłacenie wynagrodzenia (17-07-2012)

stypendium, emerytury, bądź innych przewidzianych prawem wypłat

więcej...

Jak jest treść art.209 (17-07-2012)

Kodeksu Karnego Ukrainy ?

więcej...

Jaka jest treść (17-07-2012)

art.190 Kodeksu Karnego Ukrainy ?

więcej...

Czy w przypadku (16-07-2012)

zgubienia oryginału pełnomocnictwa można odzyskać jego duplikat?

więcej...

Beznadziejne zobowiązanie (13-07-2012)

Kiedy dłużnik zalicza do dochodów zobowiązanie wobec wierzyciela uznanego za bankruta

więcej...

Zmiany odpraw celnych (11-07-2012)

Termin niezbędny do przemieszczenia Kompletnego Obiektu przez granicę celną Ukrainy obliczany jest rozpoczynając od dnia zakończenia odprawy celnej przez organ celny pierwszej partii części składowych Kompletnego Obiektu.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................