08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kodeks Podatkowy Ukrainy (29-12-2011)

po zmianach. Uproszczony system opodatkowania dla osób prawnych

więcej...

Hrywna w rozliczeniach (22-12-2011)

między rezydentami i nierezydentami!

więcej...

Wybrane rodzaje (22-12-2011)

umów o pracę Wyjaśnienie Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy

więcej...

Sankcje karne związane z rekompensatą (20-12-2011)

towarów, usług, robót podlegają VAT

więcej...

Jakie kary przewidziano (20-12-2011)

za nieterminowe przekazanie utargu?

więcej...

Przekazanie majątku w leasing (19-12-2011)

operacyjny (dzierżawę) kwota płatności leasingowych (dzierżawnych) podlega VAT

więcej...

Jakie są zasady (16-12-2011)

sprzedaży akcji w spółce akcyjnej?

więcej...

Jakie sankcje administracyjne (16-12-2011)

przewidziano prawem Ukrainy?

więcej...

Co należy rozumieć za (14-12-2011)

fikcyjną działalność? Definicję działalności fikcyjnej zawiera m.in.Kodeks Gospodarczy Ukrainy

więcej...

Zmniejszenie kapitału statutowego (14-12-2011)

w spółce akcyjnej. Spółka akcyjna może dokonać zmniejszenia kapitału statutowego wyłącznie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................