20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Sankcje karne związane z rekompensatą (20-12-2011)

towarów, usług, robót podlegają VAT

więcej...

Jakie kary przewidziano (20-12-2011)

za nieterminowe przekazanie utargu?

więcej...

Przekazanie majątku w leasing (19-12-2011)

operacyjny (dzierżawę) kwota płatności leasingowych (dzierżawnych) podlega VAT

więcej...

Jakie są zasady (16-12-2011)

sprzedaży akcji w spółce akcyjnej?

więcej...

Jakie sankcje administracyjne (16-12-2011)

przewidziano prawem Ukrainy?

więcej...

Co należy rozumieć za (14-12-2011)

fikcyjną działalność? Definicję działalności fikcyjnej zawiera m.in.Kodeks Gospodarczy Ukrainy

więcej...

Zmniejszenie kapitału statutowego (14-12-2011)

w spółce akcyjnej. Spółka akcyjna może dokonać zmniejszenia kapitału statutowego wyłącznie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

więcej...

Zysk na zwiększenie kapitału (13-12-2011)

Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez skierowanie do kapitału statutowego dodatkowego kapitału (jego części), zysku (jego części) odbywa się wyłącznie poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji.

więcej...

Zwiększenie kapitału statutowego (13-12-2011)

poprzez prywatne rozmieszczenie dodatkowych akcji

więcej...

Zasady zwiększenia kapitału statutowego (12-12-2011)

spółki akcyjnej dodatkowymi wkładami w nowej redakcji

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................