21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Co należy rozumieć za (14-12-2011)

fikcyjną działalność? Definicję działalności fikcyjnej zawiera m.in.Kodeks Gospodarczy Ukrainy

więcej...

Zmniejszenie kapitału statutowego (14-12-2011)

w spółce akcyjnej. Spółka akcyjna może dokonać zmniejszenia kapitału statutowego wyłącznie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

więcej...

Zysk na zwiększenie kapitału (13-12-2011)

Zwiększenie kapitału statutowego spółki akcyjnej poprzez skierowanie do kapitału statutowego dodatkowego kapitału (jego części), zysku (jego części) odbywa się wyłącznie poprzez podwyższenie nominalnej wartości akcji.

więcej...

Zwiększenie kapitału statutowego (13-12-2011)

poprzez prywatne rozmieszczenie dodatkowych akcji

więcej...

Zasady zwiększenia kapitału statutowego (12-12-2011)

spółki akcyjnej dodatkowymi wkładami w nowej redakcji

więcej...

Zwiększenie kapitału statutowego (12-12-2011)

spółki akcyjnej.Źródła i możliwości zwiększenia kapitału statutowego spółki akcyjnej

więcej...

Nowe zasady zwiększania (12-12-2011)

zmniejszania kapitału statutowego w spółkach akcyjnych. Wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.

więcej...

Wpływ rezydentów w walucie obcej (09-12-2011)

podlega zaliczeniu na ich rachunkach walutowych w upoważnionych bankach, w terminach wypłat należności zaznaczonych w kontraktach, lecz nie przekraczając 180 dni kalendarzowych od dnia odprawy celnej

więcej...

Obrót walutą pod kontrolą (09-12-2011)

służby bezpieczeństwa oraz innych organów państwowych

więcej...

Stanowisko Wyższego Sądu (08-12-2011)

Gospodarczego 2.W sporach wynikających z korporacyjnych stosunków prawnych 3.W sporach wynikających w związku z naruszeniem zobowiązań pieniężnych

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................