08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Wyjście udziałowca (30-11-2011)

ze spółki w praktyce sądowej Art.54 Ustawy O spółkach gospodarczych określa zasady wypłat

więcej...

Zasady wwozu (29-11-2011)

przez osoby fizyczne produktów spożywczych na terytorium celne Ukrainy.

więcej...

Zaświadczenie dla osoby fizycznej (29-11-2011)

- nierezydenta o spłacie podatku dochodowego na Ukrainie

więcej...

Nieważność umów (29-11-2011)

Wyższy Sąd Gospodarczy Ukrainy wyjaśnia wybrane regulacje Kodeksu Cywilnego i Gospodarczego Ukrainy dotyczące nieważności umów, które zgodnie z prawem podlegają potwierdzeniu notarialnemu i rejestracji państwowej

więcej...

Czasowy wwóz przez obywateli (25-11-2011)

środków transportu na terytorium celne Ukrainy Czasowy wwóz środków transportu wg kodu 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Ukraińskiej Klasyfikacji Towarów w Działalności Zagranicznej

więcej...

Czasowy wwóz (25-11-2011)

przez obywateli rzeczy osobistych i towarów na terytorium celne Ukrainy

więcej...

Jakie są zasady wwozu towarów (25-11-2011)

i środków transportu przez osoby fizyczne?

więcej...

Jaka jest treść art.368 Kodeksu (23-11-2011)

Karnego Ukrainy? Przyjęcie przez osobę służbową w dowolnej formie łapówki za wykonanie, bądź niewykonanie w interesach tego kto wręcza łapówkę, bądź w interesach osoby trzeciej dowolnej czynności z wykorzystaniem przekazanej władzy, bądź służbowego stano

więcej...

Prawa akcjonariuszy – właścicieli uprzywilejowanych akcji (22-11-2011)

Każdą uprzywilejowaną akcją jednej klasy jej właścicielowi – akcjonariuszowi nadaje się jednakowe prawa.

więcej...

Zasady sprzedaży akcji spółki akcyjnej (22-11-2011)

Akcjonariusze publicznej spółki akcyjnej mogą sprzedawać posiadane akcje bez zgody pozostałych akcjonariuszy spółki.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................