08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Przestępstwa na rynku (29-07-2011)

papierów wartościowych

więcej...

Współpraca z fikcyjną firmą kosztowała (29-07-2011)

firmę budowlaną ponad 5 mln hrywien, lecz to nie koniec

więcej...

Zmiany zasad wnoszenia wkładów (29-07-2011)

do kapitału statutowego spółki z o.o obowiązują od 11.06.2011

więcej...

Zmniejszenie kapitału statutowego w spółce z o.o (28-07-2011)

Spółka z o.o może podjąć uchwałę o zmniejszeniu lub zwiększeniu kapitału statutowego

więcej...

Czy adwokat może reprezentować osobę prawną (25-07-2011)

bądź osobę fizyczną w sądzie gospodarczym bez pełnomocnictwa, a wyłącznie na podstawie umowy świadczenia usług prawnych w danej sprawie?

więcej...

Zarząd jest organem spółki, (24-07-2011)

a jego uchwały są uchwałami samej spółki, a nie poszczególnych jej udziałowców. Pozwanym w sporach o uznanie nieważności uchwał organów spółki jest spółka.

więcej...

Przekazanie akcji w spółce (24-07-2011)

gospodarczej.

więcej...

Wyjście ze spółki (24-07-2011)

stanowisko sądów Postanowienie Wyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy Nr 10/106н-к(14/339пн), z dnia 19 maja 2009

więcej...

Czy i w jaki sposób można wyjść (24-07-2011)

ze spółki z o.o?

więcej...

Czy to prawda, że inwestycje zagraniczne (22-07-2011)

należy rejestrować?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................