08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy podpis w formie elektronicznej (08-03-2010)

może zostać uznany za nieważny?

więcej...

Jakie działania powinno podjąć przedsiębiorstwo (08-03-2010)

w przypadku gdy samo ujawnia zaniżenie zobowiązania podatkowego z ubiegłego okresu podatkowego?

więcej...

Wysokość kapitału statutowego spółki z o.o (08-03-2010)

uzależniona jest od wysokości minimum wynagrodzenia określonego w Ustawie.

więcej...

Czy można uznać za faktycznie zapłacony kredyt podatkowy, (05-03-2010)

przekazanie towaru (usług) w formie barteru i odpowiednio zaliczyć tą kwotę do odszkodowania budżetowego?

więcej...

Jaki jest termin złożenia rozliczenia kwoty podatku (03-03-2010)

przez właścicieli środków transportu oraz innych maszyn i mechanizmów ruchomych, bądź przewidziana odpowiedzialność za zmniejszenie przedmiotów opodatkowania podatkiem przez właścicieli środków transportu?

więcej...

Czy nowo utworzony płatnik podatku VAT (02-03-2010)

posiada prawo do zwrotu VAT, zapłaconego podczas nabywania środków trwałych?

więcej...

Co znaczy termin „należności licencyjne” (02-03-2010)

oraz pod jakim warunkiem powstaje opodatkowanie VAT?

więcej...

Czy Państwowa Inspekcja Podatkowa przeprowadzi kontrolę kameralną (niewyjazdową) (26-02-2010)

kwot odszkodowania budżetowego w przypadku gdy przedsiębiorstwo składa elektroniczne kopie rejestrów otrzymanych oraz nadanych specyfikacji podatkowych?

więcej...

Przedsiębiorstwo nie dotrzymało terminu wykorzystania zobowiązań wg umowy (26-02-2010)

i zostało zobowiązane przez sąd do zapłaty 3% rocznie, po przeliczeniu których nabywca wypisał specyfikację podatkową. Czy przedsiębiorstwo posiada prawo do kredytu podatkowego wg wymienionej specyfikacji podatkowej? W przypadku gdy konsumenci naruszyli z

więcej...

Jakie są terminy przedawnienia (24-02-2010)

pobierania długu podatkowego?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................