08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jaki jest tryb opodatkowania podatkiem od dochodów (29-10-2009)

kar otrzymanych przez nierezydentów za naruszenie stosunków zaistniałych na podstawie umowy handlu zagranicznego ?

więcej...

Czy prawem podatkowym przewidziano karę pieniężną (28-10-2009)

za niedostarczenie w terminie deklaracji o dochodach przez przedsiębiorcę ?

więcej...

Czy do kredytu podatkowego należy podatek VAT z (27-10-2009)

zapłacony w Urzędzie Celnym podczas importu towaru otrzymanego bezpłatnie?

więcej...

Jaką datę należy brać pod uwagę w celu określenia kosztów ogółem (27-10-2009)

przy imporcie towarów, w tym bez wwozu ich na terytorium Ukrainy?

więcej...

Płatnik podatków złożył sprawozdawczość w formie elektronicznej (23-10-2009)

do Inspekcji Podatkowej, ale nie otrzymał potwierdzenia. Jakie działania ma podjąć w takim przypadku?

więcej...

Przedsiębiorstwo eksportowało towary. (23-10-2009)

Wpływy walutowe powinny nadejść w terminie 180-dni. Jaka data uważana jest za datę otrzymania wpływów walutowych?

więcej...

Dokumenty podatkowe w formie elektronicznej sporządzono oraz nadesłano z blędem. (22-10-2009)

Czy zawiadamia się o tym płatnika podatków?

więcej...

Na podstawie jakich dokumentów normatywnych (22-10-2009)

wydaje się płatnikowi podatków odpowiedź na jego pisemne zapytanie w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw, jeśli jest w tej sprawie wyjaśnienie Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy?

więcej...

Zmiany w opodatkowaniu (22-10-2009)

usług przewozów międzynarodowych

więcej...

Czy projekt Kodeksu Podatkowego Ukrainy (19-10-2009)

przewiduje zmniejszenie wysokości podatku dochodowego i VAT?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................