20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy operacja wykonania projektowo-wyszukiwawczych robót (14-10-2009)

dla budownictwa i ozdabiania nieruchomości dla nierezydenta, który znajduje się poza terytorium Ukrainy jest opodatkowana podatkiem VAT ?

więcej...

Od 1 października 2009 obowiązuje nowy Informator ulg podatkowych (13-10-2009)

nadanych obowiązującym prawem w spłacie podatków, opłat, innych obowiązkowych płatności

więcej...

Czy po wszczęciu postępowania karnego, (12-10-2009)

złożenie skargi na decyzje podatkową zawiesza pobieranie naliczonych przez kontrolę sum podatków?

więcej...

Czy dokumenty w formie elektronicznej (12-10-2009)

mogą być wykorzystane w sądowym rozwiązaniu sporów (postępowaniu sądowym)?

więcej...

Czy koniecznie trzeba rejestrować w inspekcji podatkowej, (09-10-2009)

filie przedsiębiorstwa? Jeśli tak, jakie dokumenty należy złożyć?

więcej...

Cudzoziemiec uzyskuje dochody na Ukrainie. (09-10-2009)

Jak opodatkowują się takie dochody ?

więcej...

List Państwowej Administracji Podatkowej (07-10-2009)

Nr 19694/7/16-1517 O wyjaśnieniach (dotyczących właściwości opodatkowania podatkiem od wartości dodanej przewozów międzynarodowych, z dnia 11.09.09.

więcej...

Na podstawie jakich dokumentów płatnik podatku przedkłada (06-10-2009)

sprawozdawczość podatkową w formie elektronicznej?

więcej...

Czy do kosztów całkowitych wlicza się (06-10-2009)

opłaty za rezerwacje miejsc w hotelach?

więcej...

Czy do dochodu uzyskanego na terytorium Ukrainy (05-10-2009)

wlicza się sumę grzywny oraz kary pieniężnej wypłacone nierezydentowi?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................