21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Cudzoziemiec uzyskuje dochody na Ukrainie. (09-10-2009)

Jak opodatkowują się takie dochody ?

więcej...

List Państwowej Administracji Podatkowej (07-10-2009)

Nr 19694/7/16-1517 O wyjaśnieniach (dotyczących właściwości opodatkowania podatkiem od wartości dodanej przewozów międzynarodowych, z dnia 11.09.09.

więcej...

Na podstawie jakich dokumentów płatnik podatku przedkłada (06-10-2009)

sprawozdawczość podatkową w formie elektronicznej?

więcej...

Czy do kosztów całkowitych wlicza się (06-10-2009)

opłaty za rezerwacje miejsc w hotelach?

więcej...

Czy do dochodu uzyskanego na terytorium Ukrainy (05-10-2009)

wlicza się sumę grzywny oraz kary pieniężnej wypłacone nierezydentowi?

więcej...

Jakie są zasady rejestracji - nowo powstałego przedsiębiorstwa (05-10-2009)

jako płatnika podatku od wartości dodanej?

więcej...

Stałe przedstawicielstwo nierezydenta prowadzi sprzedaż własnych środków trwałych zaliczonych do grupy 3, (02-10-2009)

jak w takim wypadku przedstawicielstwo powinno obliczyć podatek od sprzedaży tych środków trwałych?

więcej...

Jaki jest zakres ewidencji w przedsiębiorstwie waluty roboczej (02-10-2009)

nabytej na międzybankowym rynku walutowym?

więcej...

Jak sporządza się list podatkowy (01-10-2009)

z operacji przewozu międzynarodowego?

więcej...

Jak prawidłowo opodatkować dobra towarowo - materialne, (01-10-2009)

nabyte w celu wytworzenia, produkcji, sprzedaży towarów, prac, usług i wykorzystane dla wytworzenia albo naprawy środków trwałych?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................