20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jakie są zasady rejestracji - nowo powstałego przedsiębiorstwa (05-10-2009)

jako płatnika podatku od wartości dodanej?

więcej...

Stałe przedstawicielstwo nierezydenta prowadzi sprzedaż własnych środków trwałych zaliczonych do grupy 3, (02-10-2009)

jak w takim wypadku przedstawicielstwo powinno obliczyć podatek od sprzedaży tych środków trwałych?

więcej...

Jaki jest zakres ewidencji w przedsiębiorstwie waluty roboczej (02-10-2009)

nabytej na międzybankowym rynku walutowym?

więcej...

Jak sporządza się list podatkowy (01-10-2009)

z operacji przewozu międzynarodowego?

więcej...

Jak prawidłowo opodatkować dobra towarowo - materialne, (01-10-2009)

nabyte w celu wytworzenia, produkcji, sprzedaży towarów, prac, usług i wykorzystane dla wytworzenia albo naprawy środków trwałych?

więcej...

Pod jakim warunkiem wstrzymuje się wykonanie zobowiązań podatkowych (29-09-2009)

oraz kończy procedurę zaskarżenia administracyjnego?

więcej...

Czy przy przekazywaniu majątku w dzierżawę (29-09-2009)

nalicza się podatek od wartości dodanej (VAT) ?

więcej...

Jaką grzywnę musi zapłacić płatnik podatku w przypadku gdy sam dokonuje korekty błędu, (25-09-2009)

który spowodował zaniżenie zobowiązania podatkowego?

więcej...

Jakie są terminy spłaty jedynego podatku (24-09-2009)

i terminy przedstawienia rozliczenia?

więcej...

Czy zalicza się do dochodów z realizacji produkcji (towarów, robót, usług) (25-09-2009)

do celów podatkowych zwrotną pomoc finansową?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................