08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jaką grzywnę musi zapłacić płatnik podatku w przypadku gdy sam dokonuje korekty błędu, (25-09-2009)

który spowodował zaniżenie zobowiązania podatkowego?

więcej...

Jakie są terminy spłaty jedynego podatku (24-09-2009)

i terminy przedstawienia rozliczenia?

więcej...

Czy zalicza się do dochodów z realizacji produkcji (towarów, robót, usług) (25-09-2009)

do celów podatkowych zwrotną pomoc finansową?

więcej...

W przypadku gdy płatnik podatków chce dostarczać sprawozdawczość w formie elektronicznej, (24-09-2009)

od czego powinien zacząć?

więcej...

Czy będzie przyjęte i rozpatrzone w organach Państwowej Służby Podatkowej (24-09-2009)

pismo cudzoziemca?

więcej...

Przedsiębiorstwo — płatnik podatku dochodowego, otrzymało licencje na 3 lata. (24-09-2009)

Czy koszty związane z nabyciem licencji zalicza się do kosztów ogółem?

więcej...

Jakie są ustalone listy przewozowe (17-09-2009)

do przedstawienia sprawozdawczości podatkowej i rejestrów podatkowych w formie elektronicznej?

więcej...

Czy inspekcja podatkowa (24-09-2009)

może rozłożyć na raty spłatę grzywny?

więcej...

Na jaki okres zawiera się umowę (16-09-2009)

o uznanie dokumentów elektronicznych?

więcej...

Z dniem 1 września 2009 weszła w życie (08-09-2009)

Ustawa Ukrainy Nr 1451-VI (1451-17), z dnia 4 czerwca 2009

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................