20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Z dniem 29 lipca br. wprowadzono zmiany w (17-08-2009)

Zasadach wydania, przedłużenia terminu ważności i anulowania zezwoleń na wykorzystanie pracy cudzoziemców i osób bez obywatelstwa

więcej...

Jakie są skutki zatwierdzenia porozumienia w sprawie o bankructwo? (06-08-2009)

Odpowiedź: Z dniem zatwierdzenia porozumienia dłużnik przystępuje do pokrywania roszczeń wierzycieli zgodnie z zapisami porozumienia.

więcej...

Kiedy przedsiębiorca może zostać uznany za bankruta? (06-08-2009)

Odpowiedź: W przypadku, gdy w terminie dwóch miesięcy przedsiębiorca nie przedstawił

więcej...

Od 1 lipca br obowiązuje nowy Informator ulg podatkowych (13-10-2009)

nadanych obowiązującym prawem w spłacie podatków, opłat, innych obowiązkowych płatności.

więcej...

Kto uprawniony jest do podpisu sprawozdań podatkowych (04-08-2009)

w formie elektronicznej w przypadku, gdy nie został zatrudniony główny księgowy?

więcej...

W dniach 25-26 lipca br. odbyło się kolejne szkolenie (04-08-2009)

w ramach projektu pt.: „W drodze do nowych możliwości – Rynek wschodni szansą dla inwestorów”

więcej...

W dniu 22 lipca br. odbyło się kolejne szkolenie (04-08-2009)

na temat „Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych na Ukrainie“.

więcej...

W dniach 18 — 19 lipca br. odbyło się szkolenie (04-08-2009)

na temat „Planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych na Ukrainie“

więcej...

Spory korporacyjne (02-08-2009)

O praktyce stosowania prawa w sporach korporacyjnych

więcej...

100 legalnych przedsiębiorstw prowadziło (29-07-2009)

obsługę 20 tzw. jam podatkowych (fikcyjnych przedsiębiorstw)

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................