20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Nadużywanie uprawnień (09-07-2013)

przez osobę świadczącą usługi publiczne

więcej...

Przekroczenie uprawnień przez osobę służbową (09-07-2013)

(funkcyjną) osoby prawnej prawa prywatnego niezależnie od formy organizacyjno-prawnej

więcej...

Przekroczenie władzy lub uprawnień służbowych (09-07-2013)

Przekroczenie władzy lub uprawnień służbowych tj. umyślne dokonanie przez osobę służbową czynów które jawnie wychodzą poza granicę udzielonych jej praw, bądź uprawnień,

więcej...

Struktura etatów (09-07-2013)

Obowiązek sporządzania struktury etatów spoczywa na wszystkich podmiotach prawnych bez względu na formę organizacyjno - prawną

więcej...

Odpowiedzialność finansowa (05-07-2013)

jest wyższa od odpowiedzialności karnej

więcej...

Dokumenty pierwotne (03-07-2013)

obowiązkowo muszą kontrolować pracownicy prowadzący ewidencję księgową

więcej...

Dyrektor lub inna osoba funkcyjna (02-07-2013)

popełniła przestępstwo, a przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność karną

więcej...

Do osób funkcyjnych zalicza się kierowników (01-07-2013)

przedsiębiorstwa niezależnie od form własności

więcej...

Terminy rozliczeń (30-06-2013)

przy eksporcie z zastosowaniem weksla

więcej...

Inspektorzy mogą zawiesić (21-06-2013)

lub zakazać prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo wyłącznie przez sąd administracyjny

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................