20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jaka jest treść art.23 (22-02-2012)

Kodeksu Cywilnego Ukrainy? Naprawienie szkody moralnej

więcej...

Postępowanie upadłościowe (22-02-2012)

wg nowej ustawy.

więcej...

Opodatkowanie zwrotnej pomocy (19-02-2012)

finansowej otrzymanej przez płatnika podatku od osoby nie będącej płatnikiem podatku dochodowego, w tym również od nierezydenta lub osoby posiadającej ulgi

więcej...

Czy opodatkowana jest zwrotna (19-02-2012)

pomoc finansowa otrzymana przez płatnika podatku dochodowego od płatnika podatków znajdującego się na ogólnym systemie opodatkowania?

więcej...

Jakie dokumenty należy (18-02-2012)

dostarczyć do rejestracji osoby prawnej?

więcej...

Rejestrator państwowy pozostawia (17-02-2012)

bez rozpatrzenia dokumenty złożone do wniesienia zmian do informacji o osobie prawnej zawartych w Jednolitym Rejestrze Państwowym w przypadku, gdy:

więcej...

W Jednolitym Rejestrze Państwowym (17-02-2012)

powinny być zawarte informacje o osobie fizycznej – przedsiębiorcy:

więcej...

Jednolity Rejestr Państwowy (17-02-2012)

Jednolity Rejestr Państwowy tworzony jest w celu zagwarantowania organom władzy państwowej, a także uczestnikom obrotu cywilnego wiarygodnej informacji o osobach prawnych i fizycznych – przedsiębiorcach z Jednolitego Rejestru Państwowego.

więcej...

Opłata rejestracyjna za dokonanie (17-02-2012)

rejestracji państwowej.

więcej...

Wymogi dotyczące zasad (17-02-2012)

sporządzania dokumentacji dostarczanej do rejestratora państwowego

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................