21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kapitał statutowy w spółce akcyjnej (17-11-2011)

Minimalna wysokość kapitału statutowego w spółce akcyjnej (poza działalnością banków, ubezpieczycieli i in.) zawarta jest w ustawie Ukrainy O spółkach akcyjnych

więcej...

Co powinno być zawarte (17-11-2011)

w statucie spółki akcyjnej? Dokumentem założycielskim spółki akcyjnej jest jej statut.

więcej...

Jakie kompetencje posiada (16-11-2011)

walne zgromadzenie akcjonariuszy?

więcej...

Tworzenie spółki akcyjnej (17-11-2011)

Zasady rejestracji, prowadzenia działalności w formie spółek akcyjnych zawarte są m.in w ustawie o spółkach akcyjnych

więcej...

Czy osoba fizyczna może (16-11-2011)

założyć spółkę akcyjną? Tak osoba fizyczna może założyć spółkę akcyjną.

więcej...

Nowe sankcje na rynku (16-11-2011)

papierów wartościowych Państwowa Komisja ds. papierów wartościowych i rynku funduszy

więcej...

Skreślenie z ewidencji osoby prawnej (14-11-2011)

W przypadku, gdy rozpoczęto procedurę reorganizacji osoby prawnej (poza przekształceniem), zawieszenia osoby prawnej lub działalności osoby fizycznej -przedsiębiorcy

więcej...

W naszej firmie prowadzony jest audyt przez zagraniczną firmę. (12-11-2011)

Czy usługi świadczone przez nierezydenta podlegają VAT?

więcej...

Kontrakt szczególną formą umowy o pracę (12-11-2011)

Zasady zawierania kontraktów przy przyjęciu (najęciu) pracowników do pracy

więcej...

Jaka jest różnica między umową o pracy (12-11-2011)

a porozumieniem pracy? Zasady zawierania umów o pracę reguluje Kodeks ustaw o pracy Ukrainy.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................