21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Od jakiego wieku (18-09-2011)

w prawie karnym Ukrainy następuje odpowiedzialność karna

więcej...

Zastosowanie sankcji karnych wobec płatników (16-09-2011)

podatków za naruszenie prawa podatkowego

więcej...

Zasady powiadamiania przez banki (14-09-2011)

i inne instytucje finansowe o otwarciu /zamknięciu rachunków przez płatników podatków

więcej...

Co należy rozumieć za reprezentację (13-09-2011)

Reprezentacją jest stosunek prawny w którym jedna strona (przedstawiciel) zobowiązuje się lub posiada prawo dokonania czynności prawnej w imieniu reprezentowanej strony.

więcej...

Czy za prowadzenie działalności gospodarczej (13-09-2011)

niezgodnej ze statutem może być skasowana rejestracja podmiotu?

więcej...

Status rezydenta (12-09-2011)

Określenie statusu rezydencji osoby fizycznej Pismo Państwowej Administracji Podatkowej Nr 6506/6/17-0715, z dnia 05.04.2011

więcej...

Rejestr praw własności (07-09-2011)

na majątku nieruchomym Prawo Ukrainy przewiduje, że właściciel posiadający zamiar dokonać czynności prawnej związanej z nieruchomością położoną

więcej...

Czy osoba nie będąca płatnikiem VAT (06-09-2011)

(obroty poniżej 300 tys. hrywien) może dokonać rejestracji w charakterze płatnika VAT?

więcej...

Międzynarodowa konwencja (06-09-2011)

o uproszczeniu i harmonizacji procedur celnych z dniem 15 września 2011 roku wchodzi w życie na Ukrainie.

więcej...

Niezarejestrowany wkład do funduszu (04-09-2011)

statutowego zalicza się do dochodów.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................