20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Osoby funkcyjne (23-09-2011)

ponoszą odpowiedzialność karną za przekroczenie posiadanych uprawnień

więcej...

Ministerstwo Gospodarki określiło zasady wydania (20-09-2011)

opinii do wwozu towarów przeznaczonych na budowę i wyposażenie lotnisk bez cła i podatku VAT

więcej...

Przedsiębiorstwo zawiesiło działalność, (20-09-2011)

dyrektor i księgowy odszedł z pracy. Dyrektor przed zwolnieniem udzielił pełnomocnictwa jednemu z założycieli do składania podpisów na dokumentach i występowania w imieniu przedsiębiorstwa.

więcej...

Jaką odpowiedzialność karną (19-09-2011)

przewidziano za uchylanie się spłaty podatków i opłat?

więcej...

Czy to prawda, że za otwarcie rachunku (19-09-2011)

poza granicami Ukrainy przewidziano odpowiedzialność karną?

więcej...

Od jakiego wieku (18-09-2011)

w prawie karnym Ukrainy następuje odpowiedzialność karna

więcej...

Zastosowanie sankcji karnych wobec płatników (16-09-2011)

podatków za naruszenie prawa podatkowego

więcej...

Zasady powiadamiania przez banki (14-09-2011)

i inne instytucje finansowe o otwarciu /zamknięciu rachunków przez płatników podatków

więcej...

Co należy rozumieć za reprezentację (13-09-2011)

Reprezentacją jest stosunek prawny w którym jedna strona (przedstawiciel) zobowiązuje się lub posiada prawo dokonania czynności prawnej w imieniu reprezentowanej strony.

więcej...

Czy za prowadzenie działalności gospodarczej (13-09-2011)

niezgodnej ze statutem może być skasowana rejestracja podmiotu?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................