08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Zakup - sprzedaż ziemi (12-07-2011)

w ewidencji podatkowej zgodnie z regulacjami Kodeksu Podatkowego Ukrainy

więcej...

Parlament Ukrainy zabronił udzielania (12-07-2011)

kredytów w walucie obcej

więcej...

Przed wszczęciem postępowania sądowego (12-07-2011)

w sprawach gospodarczych można wykorzystać środki zabezpieczające roszczenia. Takie działania przewiduje Kodeks Postępowania Gospodarczego Ukrainy.

więcej...

Czy istnieje możliwość przekazania (12-07-2011)

roszczeń ?

więcej...

W jakich przypadkach sąd gospodarczy (11-07-2011)

może odrzucić pozew?

więcej...

Czy należy się zwrot podatku VAT (11-07-2011)

w przypadku anulowania rejestracji płatnika VAT?

więcej...

Zarządzanie spółką z o.o w przypadku śmierci (06-07-2011)

udziałowca posiadającego 51% udziałów

więcej...

Osoba prawna nie będąca instytucją finansową (05-07-2011)

może udzielać pożyczek na podstawie umowy

więcej...

Bazy danych osobowych (05-07-2011)

podlegają rejestracji

więcej...

Kapitał statutowy w spółce z o.o (01-07-2011)

Walne zgromadzenie spółki z o.o w dowolnym czasie

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................