20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czym się różni umowa o pracę (19-07-2011)

od umowy cywilnoprawnej? Odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ukrainy

więcej...

W jakich przypadkach wymagane jest (17-07-2011)

notarialne potwierdzenie umowy pożyczki samochodu?

więcej...

Jakie dane zawarte są (17-07-2011)

w Ujednoliconym Rejestrze Państwowym?

więcej...

Co należy rozumieć za (17-07-2011)

Ujednolicony Rejestr Państwowy?

więcej...

Wygaśnięcie zobowiązania gospodarczego (17-07-2011)

w przypadku braku możliwości wykonania

więcej...

Na wniosek wierzyciela (17-07-2011)

sąd może wprowadzić środki zapobiegawcze. Działania takie przewidziane są w Kodeksie Postępowania Gospodarczego.

więcej...

Rachunek - faktura nie jest (13-07-2011)

dokumentem pierwotnym

więcej...

Zakup - sprzedaż ziemi (12-07-2011)

w ewidencji podatkowej zgodnie z regulacjami Kodeksu Podatkowego Ukrainy

więcej...

Parlament Ukrainy zabronił udzielania (12-07-2011)

kredytów w walucie obcej

więcej...

Przed wszczęciem postępowania sądowego (12-07-2011)

w sprawach gospodarczych można wykorzystać środki zabezpieczające roszczenia. Takie działania przewiduje Kodeks Postępowania Gospodarczego Ukrainy.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................