20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Licencjonowanie obrotu napojami alkoholowymi (07-10-2010)

i wyrobów tytoniowych w obrocie krajowym detal, hurt, eksport, import

więcej...

Nowe możliwości dla inwestorów (06-10-2010)

czyli partnerstwo państwowo - prywatne wchodzi w życie z dniem 31 października 2010

więcej...

Utworzono Wyższy Sąd Specjalistyczny (06-10-2010)

ds. rozpatrywania spraw cywilnych i karnych

więcej...

Biura inwentaryzacji technicznej rejestrują (06-10-2010)

umowy dzierżawy mieszkań i innych nieruchomości

więcej...

Kolejne zmiany w prawie spółek akcyjnych (06-10-2010)

Wprowadzono obowiązek zmiany akcji do 30 października 2010 z formy dokumentowej na bezdokumentową.

więcej...

Co nowego w prawie (06-10-2010)

Wymagany kapitał statutowy dla spółek z o.o wynosi - 907 hrywien!

więcej...

Czy państwowa służba podatkowa posiada prawo (01-10-2010)

stosowania zajęcia administracyjnego wobec płatnika podatku posiadającego zobowiązania podatkowe w przypadku sprzedaży aktywów za granicę?

więcej...

Jakie rodzaje kar przewiduje (01-10-2010)

Kodeks Karny Ukrainy?

więcej...

Dotyczy zamkniętych spółek akcyjnych (01-10-2010)

Dotyczy informacji, które powinny być zawarte w statucie spółki gospodarczej.

więcej...

Czy można zaliczyć wartość funduszy podstawowych (30-09-2010)

bezpłatnie przekazanych w użytkowanie do określenia ogólnej wartości podstawowych funduszy na początku okresu sprawozdawczego w celu obliczenia 10% limitu?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................