20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy organy podatkowe będą wymagać (09-02-2010)

rejestracji specyfikacji podatkowych w ogólnym Rejestrze?

więcej...

Czy nalicza się podatek VAT (09-02-2010)

podczas świadczenia przez nierezydenta usług w zakresie tworzenia oprogramowania?

więcej...

Odpowiedzialność za nieprawne korzystanie (08-02-2010)

z ulg podatkowych

więcej...

Filia, posiadająca 100 procent (08-02-2010)

kapitału statutowego zostanie przekształcona w Spółkę z o.o. Do jej założycieli oprócz osoby prawnej–nierezydenta, wejdzie osoba fizyczna–rezydent. Czy uczestnik Spólki z o.o. posiada prawo wyjść z tej Spółki i całkowicie przekazać swój udział osobie fizy

więcej...

Proszę o wskazanie podstaw prawnych regulujących zasady (06-02-2010)

zatrudnienia obcokrajowca na Ukrainie

więcej...

Kto posiada prawo podpisywania specyfikacji podatkowej (05-02-2010)

oprócz głównego księgowego?

więcej...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada filię w innych miastach Ukrainy. (04-02-2010)

Podatek od dochodu jest płacony na ogólnych podstawach, to znaczy filie są oddzielnymi płatnikami niniejszego podatku. Dla wykonania swoich zadań statutowych główne przedsiębiorstwo przekazuje filii środki na wynagrodzenie, a z czasem filia je zwraca. Poz

więcej...

Przedsiębiorstwo świadczy usługi spedycyjne, (04-02-2010)

zawierając umowy na międzynarodową spedycję ładunków z zamawiającymi (rezydentami oraz nierezydentami) oraz wykonawcami (rezydentami oraz nierezydentami). Jak takie usługi są opodatkowane podatkiem VAT?

więcej...

W jakiej kolejności składane są elektroniczne podpisy cyfrowe (02-02-2010)

osób funkcyjnych płatnika podatku na sprawozdawczości podatkowej?

więcej...

Przedsiębiorstwo zgodnie z warunkami umowy (02-02-2010)

dostarcza nabywcy towary i wystawia na każdą taką dostawę specyfikacje podatkową. Czy sprzedający posiada prawo wystawiania jednej specyfikacji podatkowej na miesiąc?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................