08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jaka odpowiedzialność przewidziana jest za błąd (25-11-2009)

popełniony w książce przychodów i rozchodów lub w przypadku jej nie prowadzenia?

więcej...

Jaki jest tryb anulowania (23-11-2009)

rejestracji płatnika podatku VAT?

więcej...

Czy do kosztów całkowitych płatnika podatków wlicza się opłatę za usługi prawnika, (20-11-2009)

który reprezentuje takiego płatnika w sądzie w związku z windykacją od dłużnika zadłużenia debetowego oraz jak określa się taką czynność w ewidencji podatkowej?

więcej...

Czy stosuje się karę wobec płatników podatków (20-11-2009)

w przypadku opóźnienia zapłaty dywidend?

więcej...

Czy podatek VAT nalicza się od środków (16-11-2009)

otrzymanych w charakterze zaliczki za wykonanie robót (usług) dla innych przedsiębiorstw?

więcej...

Czy przedsiębiorstwo zagraniczne powinno płacić podatek komunalny (13-11-2009)

oraz rozliczać się z niego?

więcej...

Kiedy główne przedsiębiorstwo oraz jego filie (13-11-2009)

mogą płacić skonsolidowany podatek od dochodów?

więcej...

Jak opodatkowuje się dochody cudzoziemca, (12-11-2009)

który zgodnie z złożonym wnioskiem nabył status rezydenta?

więcej...

Jakie są zasady stosowania przepisów Ustawy Ukrainy Nr 2181-III z dnia 21.12.2000 (10-11-2009)

oraz zasad odroczenia zobowiązań podatkowych płatników podatków w części pełnomocnictw organów Państwowej Służby Podatkowej podczas udzielania odroczenia?

więcej...

Przedsiębiorstwo wg warunków umowy leasingu operacyjnego (10-11-2009)

wwozi sprzęt od nierezydenta w częściach. Import każdej odzielnie wwożonej części podtwierdzony jest deklaracją celno- ładunkową. Na sumę zobowiązania podatkowego z VAT wypisano weksel. Jakie są tego skutki w ewidencji podatkowej z VAT, oraz czy przedsięb

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................