20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Obowiązek rejestracji miejsca pobytu (23-05-2012)

Projekt Ustawy Nr 9289 wprowadza zmiany do Ustawy \\\" O swobodzie przemieszczania się i wolnym wyborze miejsca zamieszkania na Ukrainie\\\".

więcej...

Powiadomienia o otwarciu /zamknięciu rachunków (23-05-2012)

Instytucje finansowe mogą wg własnego uznania przekazywać do Państwowej Służby Podatkowej powiadomienia o otwarciu/zamknięciu rachunków płatników podatków

więcej...

Nowy Kodeks Celny Ukrainy (27-04-2012)

wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 roku ! Szczegóły wejścia w życie ustaw Ukrainy i innych aktów normatywno-prawnych w sprawach państwowej sprawy celnej

więcej...

Czasowy wwóz towarów (27-04-2012)

na terytorium celne Ukrainy Uwaga od 1 czerwca 2012 wchodzi w życie nowy Kodeks Celny Ukrainy

więcej...

Nie zapłacisz zobowiązań (25-04-2012)

nie wyjedziesz za granicę,lecz nie zawsze

więcej...

Podatek dochodowy z zysku inwestycyjnego (23-04-2012)

za ogólny opodatkowany dochód uważa się dowolny dochód podlegający opodatkowaniu, naliczony (wypłacony, przekazany) na rzecz płatnika podatku w przeciągu sprawozdawczego okresu podatkowego.

więcej...

Nierezydent - osoba fizyczna (12-04-2012)

właściciel nieruchomości nie może samodzielnie przekazać jej w dzierżawę

więcej...

Ograniczenie pełnomocnictw dyrektora (09-04-2012)

w spółce z o.o działającej na podstawie modelowego statutu jest niemożliwe

więcej...

Banki ukraińskie (06-04-2012)

nie chcą \"donosić \" do urzędu skarbowego

więcej...

Jaka jest treść art.1187 i art.1188 Kodeksu Cywilnego Ukrainy (06-04-2012)

Pokrycie szkody wyrządzonej przez źródło podwyższonego niebezpieczeństwa

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................