21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Podatek dochodowy z zysku inwestycyjnego (23-04-2012)

za ogólny opodatkowany dochód uważa się dowolny dochód podlegający opodatkowaniu, naliczony (wypłacony, przekazany) na rzecz płatnika podatku w przeciągu sprawozdawczego okresu podatkowego.

więcej...

Nierezydent - osoba fizyczna (12-04-2012)

właściciel nieruchomości nie może samodzielnie przekazać jej w dzierżawę

więcej...

Ograniczenie pełnomocnictw dyrektora (09-04-2012)

w spółce z o.o działającej na podstawie modelowego statutu jest niemożliwe

więcej...

Banki ukraińskie (06-04-2012)

nie chcą \"donosić \" do urzędu skarbowego

więcej...

Jaka jest treść art.1187 i art.1188 Kodeksu Cywilnego Ukrainy (06-04-2012)

Pokrycie szkody wyrządzonej przez źródło podwyższonego niebezpieczeństwa

więcej...

Jak pozbawić spadku (06-04-2012)

innych uczestników ?

więcej...

Zasady otwierania rachunków (05-04-2012)

typu \"П\" w walucie krajowej i wykorzystywania środków z tych rachunków. Otwarcie bieżącego rachunku typu \"П\" w walucie krajowej dla stałego przedstawicielstwa, odbywa się wg następujących zasad:

więcej...

Czy inwestor może (05-04-2012)

otworzyć rachunek inwestycyjny w banku na Ukrainie? Gdzie możemy znaleźć informacje na ten temat?

więcej...

Podstawy rozwiązania umowy o pracę (29-03-2012)

Podstawą rozwiązania umowy o pracę jest: 1) porozumienie stron; 2) zakończenie okresu (pkt. 2 i 3 art. 23) poza przypadkami, gdy stosunki pracy faktycznie trwają i żadna ze stron nie złożyła żądania o jej rozwiązanie;

więcej...

Zakaz żądania wykonywania (29-03-2012)

prac niezawartych w umowie o pracy oraz przeniesienie do innej pracy

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................