08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Kto może być założycielem (29-02-2012)

spółki akcyjnej?

więcej...

Za naruszenie prawa pracy (26-02-2012)

przewidziano odpowiedzialność karną

więcej...

W postępowaniu upadłościowym (22-02-2012)

zawarte umowy mogą być uznane za nieważne

więcej...

Jaka jest treść art.23 (22-02-2012)

Kodeksu Cywilnego Ukrainy? Naprawienie szkody moralnej

więcej...

Postępowanie upadłościowe (22-02-2012)

wg nowej ustawy.

więcej...

Opodatkowanie zwrotnej pomocy (19-02-2012)

finansowej otrzymanej przez płatnika podatku od osoby nie będącej płatnikiem podatku dochodowego, w tym również od nierezydenta lub osoby posiadającej ulgi

więcej...

Czy opodatkowana jest zwrotna (19-02-2012)

pomoc finansowa otrzymana przez płatnika podatku dochodowego od płatnika podatków znajdującego się na ogólnym systemie opodatkowania?

więcej...

Jakie dokumenty należy (18-02-2012)

dostarczyć do rejestracji osoby prawnej?

więcej...

Rejestrator państwowy pozostawia (17-02-2012)

bez rozpatrzenia dokumenty złożone do wniesienia zmian do informacji o osobie prawnej zawartych w Jednolitym Rejestrze Państwowym w przypadku, gdy:

więcej...

W Jednolitym Rejestrze Państwowym (17-02-2012)

powinny być zawarte informacje o osobie fizycznej – przedsiębiorcy:

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................