08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


W jaki sposób należy określić podstawę (31-08-2011)

opodatkowania towarów wwożonych na terytorium celne Ukrainy przez nierezydentów?

więcej...

Opodatkowanie zysku ze sprzedaży biopaliwa (23-08-2011)

Zgodnie z pkt.15 podrozdział 4 Rozdział XX \" Postanowienia przejściowe\" Kodeksu Podatkowego czasowo do 1 stycznia 2020 roku zwalnia się od opodatkowania dochód producentów biopaliwa otrzymany ze sprzedaży biopaliwa.

więcej...

Czy z dniem 1 stycznia 2012 obcokrajowiec (21-08-2011)

będzie mógł nabyć ziemie rolne na Ukrainie ? Projekt ustawy o rynku ziem przewiduje, że obcokrajowcy będą mogli otrzymać prawo własności do ziem wyłącznie w drodze spadku.

więcej...

Wyłączenie ze spółki udziałowca (19-08-2011)

i dyrektora spółki

więcej...

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu (19-08-2011)

Regulacje ustawy przewidują, że obowiązkowym warunkiem ważności powiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki

więcej...

Nabycie prawa udziału w spółce (19-08-2011)

i nabycie praw i obowiązków udziałowca spółki,nie jest związane ze \"wstąpieniem - przyjęciem\" do spółki, lecz z faktem prawnym stanowiącym podstawę prawną do przejścia na osobę udziału.

więcej...

W statucie pozwanego obowiązującego (17-08-2011)

w czasie zawierania spornych umów i na podstawie którego opiera się Pozwany 2 przy ich zawieraniu ustalając pełnomocnictwa Dyrektora Pozwanego Nr 1 co do podpisania zaznaczonych umów, nie przewidziano jakichkolwiek regulacji ograniczających prawo Dyrektor

więcej...

W jaki sposób można (15-08-2011)

wyjść ze spółki z o.o. ?

więcej...

Kodeks Podatkowy Ukrainy (15-08-2011)

zmiany obowiązujące od 06.08.2011 dotyczą m. in:

więcej...

W jaki sposób określa się VAT (15-08-2011)

podlegający zwrotowi z budżetu?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................