04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy osoba nie będąca płatnikiem VAT (06-09-2011)

(obroty poniżej 300 tys. hrywien) może dokonać rejestracji w charakterze płatnika VAT?

więcej...

Międzynarodowa konwencja (06-09-2011)

o uproszczeniu i harmonizacji procedur celnych z dniem 15 września 2011 roku wchodzi w życie na Ukrainie.

więcej...

Niezarejestrowany wkład do funduszu (04-09-2011)

statutowego zalicza się do dochodów.

więcej...

Rozwiązanie umowy o pracę (02-09-2011)

Kodeks Ustaw o Pracy , Ustawa o związkach zawodowych, regulaminy pracy, umowa i kontrakt to część regulacji zawierających zasady zatrudniania pracowników

więcej...

Uproszczone procedury rejestracji podmiotów prawnych (31-08-2011)

czyli modelowe statuty obowiązują ! Czy wprowadzenie możliwości rejestracji podmiotów prawnych na podstawie tzw. modelowych statutów faktycznie upraszcza i zmniejsza koszty rejestracji?

więcej...

W jaki sposób należy określić podstawę (31-08-2011)

opodatkowania towarów wwożonych na terytorium celne Ukrainy przez nierezydentów?

więcej...

Opodatkowanie zysku ze sprzedaży biopaliwa (23-08-2011)

Zgodnie z pkt.15 podrozdział 4 Rozdział XX \" Postanowienia przejściowe\" Kodeksu Podatkowego czasowo do 1 stycznia 2020 roku zwalnia się od opodatkowania dochód producentów biopaliwa otrzymany ze sprzedaży biopaliwa.

więcej...

Czy z dniem 1 stycznia 2012 obcokrajowiec (21-08-2011)

będzie mógł nabyć ziemie rolne na Ukrainie ? Projekt ustawy o rynku ziem przewiduje, że obcokrajowcy będą mogli otrzymać prawo własności do ziem wyłącznie w drodze spadku.

więcej...

Wyłączenie ze spółki udziałowca (19-08-2011)

i dyrektora spółki

więcej...

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu (19-08-2011)

Regulacje ustawy przewidują, że obowiązkowym warunkiem ważności powiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................