20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Na podstawie umowy komisu na rachunek (10-05-2010)

rezydenta- komisanta wpłynęły środki w walucie zagranicznej za towary sprzedane nierezydentom. Czy rezydent - komisant posiada prawo przekazać tę walutę na rachunek bankowy komitenta?

więcej...

Sp. z o. o. zawarła z nierezydentem umowę barteru na dostawę usług. (10-05-2010)

Za wykonaną pracę przedsiębiorstwo otrzymało od nierezydenta towar. Czy Spółka powinna zawiadomić inspekcje podatkową o fakcie dokonania eksportu usług zgodnie z umową?

więcej...

Kiedy może być stosowane (04-05-2010)

poręczenie podatkowe?

więcej...

Jakie są zasady prowadzenia ewidencji podatkowej VAT (04-05-2010)

nabycia towarów przez pełnomocnika na rzecz innej osoby– mocodawcy?

więcej...

Jakie są zasady przeprowadzenia reorganizacji osoby prawnej (30-04-2010)

na zasadzie połączenia?

więcej...

Dotyczy opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy nieruchomości (29-04-2010)

na Ukrainie należącej do osoby fizycznej – nierezydenta.

więcej...

Opodatkowanie (nie)rezydentów w Polsce i na Ukrainie (28-04-2010)

Postępujący proces integracji europejskiej i współpracy państw w sferze gospodarczo-finansowej sprzyja migracji i poszukiwania źródeł dochodu za granicą. Ludzie, co raz bardziej przedsiębiorczy i aktywni zawodowo, chętniej nawiązują stosunki pracy z zagra

więcej...

Czy przedsiębiorstwo posiada prawo wliczyć wydatki (28-04-2010)

na ubezpieczenie samochodu, który znajduje się w leasingu finansowym, do kosztów ogółem?

więcej...

Jakich dokumentów ma prawo żądać państwowy rejestrator (26-04-2010)

podczas państwowej rejestracji osoby prawnej?

więcej...

Zmniejszenie kapitału statutowego (24-04-2010)

w spółce akcyjnej a podatek dochodowy

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................