20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Narodowy Bank Ukrainy (16-07-2014)

zmienił zasady rozliczeń finansowych w formie elektronicznej

więcej...

Wprowadzono składki (14-07-2014)

na ubezpieczenie emerytalne przy zakupie waluty obcej

więcej...

Termin rozliczeń przy (14-07-2014)

eksporcie imporcie towarów wynosi 180 dni

więcej...

Jak odejść ze spółki (05-06-2014)

Wspólnik może odejść z ukraińskiej spółki z o.o

więcej...

Dyrektora (04-06-2014)

oraz inne osoby funkcyjne można zwolnić bez podania przyczyn. Nowa Ustawa obowiązuje od 1 czerwca 2014 roku

więcej...

Prawo wykorzystania procedury (03-06-2014)

czasowego wwozu może być przekazane innej osobie

więcej...

Pełnomocnictwa notarialne (30-05-2014)

Za reprezentację, zgodnie z prawem Ukrainy, uważa się stosunek prawny

więcej...

Czy księgowego można (17-05-2014)

pociągnąć do odpowiedzialności karnej?

więcej...

Jakie prawa posiada (02-04-2014)

udziałowiec spółki? Prawa i obowiązki udziałowca zawarte są m.in.w Kodeksie Cywilnym Ukrainy, Ustawie O spółkach gospodarczych oraz w statucie spółki

więcej...

Jaka jest kolejność (02-04-2014)

zaspakajania roszczeń w przypadku likwidacji osoby prawnej?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................