21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Prawo wykorzystania procedury (03-06-2014)

czasowego wwozu może być przekazane innej osobie

więcej...

Pełnomocnictwa notarialne (30-05-2014)

Za reprezentację, zgodnie z prawem Ukrainy, uważa się stosunek prawny

więcej...

Czy księgowego można (17-05-2014)

pociągnąć do odpowiedzialności karnej?

więcej...

Jakie prawa posiada (02-04-2014)

udziałowiec spółki? Prawa i obowiązki udziałowca zawarte są m.in.w Kodeksie Cywilnym Ukrainy, Ustawie O spółkach gospodarczych oraz w statucie spółki

więcej...

Jaka jest kolejność (02-04-2014)

zaspakajania roszczeń w przypadku likwidacji osoby prawnej?

więcej...

Co należy rozumieć za (02-04-2014)

szkodę moralną? Definicja szkody moralnej zawarta jest m.in. w Kodeksie Cywilnym Ukrainy

więcej...

Kodeks Postępowania (24-03-2014)

Gospodarczego Ukrainy określa m.in. zasady przedsądowego regulowania sporów w przypadku zmian lub rozwiązania umów gospodarczych

więcej...

Terminy przedstawiania (24-03-2014)

dokumentów wykonawczych przy postępowaniu egzekucyjnym

więcej...

Postępowanie egzekucyjne (24-03-2014)

na Ukrainie Zasady postępowania egzekucyjnego tzw. postępowania wykonawczego oraz uprawnienia służby wykonawczej (komorników)

więcej...

Kodeks Podatkowy Ukrainy (08-03-2014)

wprowadza nową definicję osób powiązanych

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................