08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Czy księgowego można (17-05-2014)

pociągnąć do odpowiedzialności karnej?

więcej...

Jakie prawa posiada (02-04-2014)

udziałowiec spółki? Prawa i obowiązki udziałowca zawarte są m.in.w Kodeksie Cywilnym Ukrainy, Ustawie O spółkach gospodarczych oraz w statucie spółki

więcej...

Jaka jest kolejność (02-04-2014)

zaspakajania roszczeń w przypadku likwidacji osoby prawnej?

więcej...

Co należy rozumieć za (02-04-2014)

szkodę moralną? Definicja szkody moralnej zawarta jest m.in. w Kodeksie Cywilnym Ukrainy

więcej...

Kodeks Postępowania (24-03-2014)

Gospodarczego Ukrainy określa m.in. zasady przedsądowego regulowania sporów w przypadku zmian lub rozwiązania umów gospodarczych

więcej...

Terminy przedstawiania (24-03-2014)

dokumentów wykonawczych przy postępowaniu egzekucyjnym

więcej...

Postępowanie egzekucyjne (24-03-2014)

na Ukrainie Zasady postępowania egzekucyjnego tzw. postępowania wykonawczego oraz uprawnienia służby wykonawczej (komorników)

więcej...

Kodeks Podatkowy Ukrainy (08-03-2014)

wprowadza nową definicję osób powiązanych

więcej...

Prawo do zwrotu podatku VAT (14-02-2014)

przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe

więcej...

Nowa Taryfa Celna Ukrainy (11-02-2014)

nowe zasady klasyfikacji towarów w obrocie zagranicznym

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................