08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Rewolucyjne zmiany (08-02-2012)

w postępowaniu upadłościowym. Wierzyciel konkursowy, wierzyciel bieżący czy może wierzyciel zabezpieczony?

więcej...

Osobę prawną kupującą majątek (07-02-2012)

ruchomy od osoby fizycznej uważa się za agenta podatkowego Zakup samochodu przez firmę od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej potwierdza notariusz, a podatek pobiera od sprzedającego i płaci kupujący - osoba prawna.

więcej...

Urząd celny doliczy zobowiązanie (07-02-2012)

podatkowe w wysokości 536 500 hrywien, a resztą zajmie się sąd w postępowaniu karnym

więcej...

Jakie są zasady opodatkowania VAT (06-02-2012)

operacji z zastawionym majątkiem przechodzącym na własność banku od płatnika VAT na podstawie umowy zastawu?

więcej...

Czy dopuszczalne jest odstąpienie roszczeń (29-01-2012)

i przeniesienie długu niezależnie od istniejących umów, bądź zobowiązań między rezydentami, a także między rezydentami i nierezydentami?

więcej...

Czy można zaliczyć wartość materałów i usług (29-01-2012)

uzyskanych od nierezydenta na pokrycie zobowiązań nierezydenta wobec rezydenta za wykonane przez rezydenta usługi (prace)?

więcej...

Czy sprzedaż udziału (28-01-2012)

podlega opodatkowaniu? Przy sprzedaży przez osobę fizyczną - założyciela spółki z o.o,

więcej...

Bezpodstawne zaliczenie (25-01-2012)

do kosztów ogółem.Sąd odrzucił pozew spółki z o. o przeciwko decyzji inspekcji podatkowej na kwotę ponad 1 mln hrywien.

więcej...

Jakie dokumenty dostarcza nierezydent (25-01-2012)

do uzyskania kodu identyfikacyjnego płatnika podatków?

więcej...

Jakie dokumenty wymagane są (24-01-2012)

przy składaniu wniosku o upadłość dłużnika?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................