20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jakie są zasady opodatkowania VAT (06-02-2012)

operacji z zastawionym majątkiem przechodzącym na własność banku od płatnika VAT na podstawie umowy zastawu?

więcej...

Czy dopuszczalne jest odstąpienie roszczeń (29-01-2012)

i przeniesienie długu niezależnie od istniejących umów, bądź zobowiązań między rezydentami, a także między rezydentami i nierezydentami?

więcej...

Czy można zaliczyć wartość materałów i usług (29-01-2012)

uzyskanych od nierezydenta na pokrycie zobowiązań nierezydenta wobec rezydenta za wykonane przez rezydenta usługi (prace)?

więcej...

Czy sprzedaż udziału (28-01-2012)

podlega opodatkowaniu? Przy sprzedaży przez osobę fizyczną - założyciela spółki z o.o,

więcej...

Bezpodstawne zaliczenie (25-01-2012)

do kosztów ogółem.Sąd odrzucił pozew spółki z o. o przeciwko decyzji inspekcji podatkowej na kwotę ponad 1 mln hrywien.

więcej...

Jakie dokumenty dostarcza nierezydent (25-01-2012)

do uzyskania kodu identyfikacyjnego płatnika podatków?

więcej...

Jakie dokumenty wymagane są (24-01-2012)

przy składaniu wniosku o upadłość dłużnika?

więcej...

Wieczyste użytkowanie (24-01-2012)

Prawo ziemskie - pozycja Wyższego Sądu Specjalistycznego z dnia 05.12.2011

więcej...

Prawo własności (24-01-2012)

Pozycja Wyższego Sądu Specjalistycznego Ukrainy, z dnia 05.12.2011

więcej...

Zasady zastosowania (23-01-2012)

zajęcia administracyjnego majątku płatnika podatków

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................