08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jak prawidłowo zaznaczyć w Rejestrze otrzymanych oraz wydanych specyfikacji podatkowych, (14-05-2010)

specyfikacje podatkową która została wypisana podczas otrzymania usługi od nierezydenta, miejsce dostawy której jest na terytorium celnym Ukrainy?

więcej...

Jakie są zasady obliczania podatku VAT (11-05-2010)

przy przeprowadzaniu rozliczeń za pomocą weksli?

więcej...

Czy przedsiębiorstwo może zaliczyć do kosztów ogółem (11-05-2010)

opłatę za nauczanie przyszłego pracownika zawodu, który odpowiada profilowi działalności przedsiębiorstwa?

więcej...

Na podstawie umowy komisu na rachunek (10-05-2010)

rezydenta- komisanta wpłynęły środki w walucie zagranicznej za towary sprzedane nierezydentom. Czy rezydent - komisant posiada prawo przekazać tę walutę na rachunek bankowy komitenta?

więcej...

Sp. z o. o. zawarła z nierezydentem umowę barteru na dostawę usług. (10-05-2010)

Za wykonaną pracę przedsiębiorstwo otrzymało od nierezydenta towar. Czy Spółka powinna zawiadomić inspekcje podatkową o fakcie dokonania eksportu usług zgodnie z umową?

więcej...

Kiedy może być stosowane (04-05-2010)

poręczenie podatkowe?

więcej...

Jakie są zasady prowadzenia ewidencji podatkowej VAT (04-05-2010)

nabycia towarów przez pełnomocnika na rzecz innej osoby– mocodawcy?

więcej...

Jakie są zasady przeprowadzenia reorganizacji osoby prawnej (30-04-2010)

na zasadzie połączenia?

więcej...

Dotyczy opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu dzierżawy nieruchomości (29-04-2010)

na Ukrainie należącej do osoby fizycznej – nierezydenta.

więcej...

Opodatkowanie (nie)rezydentów w Polsce i na Ukrainie (28-04-2010)

Postępujący proces integracji europejskiej i współpracy państw w sferze gospodarczo-finansowej sprzyja migracji i poszukiwania źródeł dochodu za granicą. Ludzie, co raz bardziej przedsiębiorczy i aktywni zawodowo, chętniej nawiązują stosunki pracy z zagra

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................