21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Banki posiadają prawo spisania (09-11-2011)

z rezerwy ubezpieczeniowej dług uznany za beznadziejny (beznadziejne pożyczki.

więcej...

Wypłata wynagrodzeń (09-11-2011)

z umów cywilnoprawnych

więcej...

Czy istnieją regulacje prawne (07-11-2011)

dotyczące rozliczeń walutowych? Tak. M.in. Ustawa Ukrainy \\\"O zasadach rozliczeń w walucie obcej\\\" przewiduje, że wpływ waluty rezydentów w walucie obcej podlega zaliczeniu na ich rachunkach walutowych w upoważnionych bankach

więcej...

Gdzie możemy znaleźć przepisy (05-11-2011)

dotyczące rejestracji zgonu? Zasady rejestracji państwowej zgonu

więcej...

Zasady dobrowolnej rejestracji (04-11-2011)

w charakterze płatnika VAT. Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy wyjaśnia

więcej...

Kto może być założycielem spółki (04-11-2011)

Założyciele i uczestnicy (udziałowcy) spółki Założycielami oraz uczestnikami (udziałowcami) spółki mogą być przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, a także obywatele, poza przypadkami przewidzianymi aktami prawnymi Ukrainy.

więcej...

Z życia wzięte (03-11-2011)

czyli jak zarobić na niewiedzy i stać się bogatym?

więcej...

Formy czynności prawnych (31-10-2011)

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Ukrainy za czynność prawną uważa się czynności osoby skierowane na nabycie, zmianę lub zawieszenie praw i obowiązków cywilnych.

więcej...

Kapitał statutowy spółki (26-10-2011)

z ograniczoną odpowiedzialnością po zmianach przepisów

więcej...

Czy to prawda , że można anulować (22-10-2011)

świadectwo płatnika VAT? Tak.

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................